Stiri

Cum să te înscrii la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza

Cum să te înscrii la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza
[Sursa foto: Facebook Academia de Poliţie]
Pentru a te putea înscrie la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza trebuie să îndeplineşti mai mult cerinţe.

 Cei care vor să urmeze o carieră în Poliţie trebuie să muncească foarte mult pentru acest ţel, chiar şi pentru înscrierea la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza. Cerinţele sunt riguroase şi nu oricine are dreptul să se înscrie.

Cerinţele pentru înscrierea lui Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza

 - În primul rând, o persoană care vrea să se înscrie în Academia de Poliţie trebuie să aibă cetăţenia română, dar şi domiciliu în România.

 - O altă cerinţă este cunoaşterea limbii române la perfecţie, atât scris, cât şi vorbit.

 - Capacitate deplină de exerciţiu.

 - Trebuie să fie aptă din punct de vedere fizic, psihic şi mental.

 - Trebuie să aibă 18 ani sau să împlinească această vârstă în cursul anului în care va participa la admitere.

 - Să deţină o diploma de BAC.

 - Candidatul nu trebuie să aibă antecedente penale, cu excepţia cazului în care a fost reabilitat.

 - Nu trebuie să fie urmărit penal în acel moment, pentru săvârşirea unor infracţiuni.

 - Candidatul nu trebuie să fi fost destituit dintr-o funcţie publică din motive disciplinare în ultimii şapte ani.

 - Nu trebuie să fi desfăşurat acţiuni de poliţie politică.

 - Vârsta maximă este de 27 de ani împliniţi în anul în care are loc examenul de admitere pentru cei care vor să se înscrie pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale.

 - Vârsta maximă este de 23 de ani împliniţi în cursul anului în care are loc examenul de admitere pentru cei ce vor să se înscrie la Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul. 

 - Unui candidat nu îi este permis să aibă tatuaje sau alte ornamente aplicate sau inserate în corp, neacoperite de ţinuta de vară, cu excepţia celor de la specialitatea pompieri.

 - Media notei la purtare din liceu nu trebuie să fie mai mică de 9. 

 - Candidatul nu trebuie să fi fost exmatriculat dintr-o instituţie de învăţământ pe motive disciplinare.

Cum să te înscrii la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza

Documente de care ai nevoie pentru înscriere

 - Cerere-tip de înscriere la concursul de admitere, care va fi inregistrată la Secretariatul unităţii cu atribuţii de recrutare.

 - Documentele care atestă faptul că ai absolvit liceul. Cei care au absolvit liceul în anul în care are loc examenul de admitere la Academia de Poliţie, vor avea nevoie de diploma de BAC şi foaia matricolă sau adeverinţă, în copii certificate în conformitate cu originalul sau copii legalizate. 

 - Candidaţii care au absolvit liceul în afara României au nevoie de atestatul de recunoaştere a studiilor care va fi eliberat de direcţia de specialitate din cadrul M.E.N (copie certificată cu originalul de către funcţionarul competent sau diploma legalizată). Diploma de bacalaureat sau echivalentă acesteia, în traducere legalizată. Foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată. 

 - Fisa medicala-tip în original, de încadrare in M.A.I. cu avizul medicului, „ Apt pentru instituţii de învăţământ din M.A.I. ”.

 - Copie după cartea de identitate (cei care şi-au schimbat numele au nevoie de o copie dupa hotărârea judecătorească sau alte documente care atestă schimbarea numelui).

 - Copie după certificatul de naştere.

 - Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidaţii care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei.

 - Avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane.

 - Cazierul judiciar sau extrasul de pe cazierul judiciar.

 - Două fotografii color ¾ cm, care au pe verso numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului (scrise cu majuscule) şi codul numeric personal al acestuia.

 - Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

 - Atunci când candidatul se înscrie pe locuri dinstincte (romi, maghiari sau alte minorităţi naţionale), dosarul de recrutare va mai conţine şi documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de participare pentru aceste locuri.

 Candidaţii care au îndeplinit toate cerinţele, urmează următoarele etape:

- Înscrierea la sediul Academiei de Poliţie.

- Contravizita medicală.

- Probele sportive.

- Probele scrise.

- Afişarea rezultatelor.

- Depunerea contestaţiilor.

Cum să te înscrii la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza

Probele de admitere la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza

- Proba medicală

- Proba psihologică

- Probe eliminatorii

- Contravizita medicală

- Probe sportive

- Probe scrise, în funcţie de faculteatea aleasă

Facultăţile Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza

- Facultatea de Poliţie

- Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative

- Facultatea de Pompieri

- Facultatea Poliţie de Frontieră

- Facultatea de Jandarmi

- Facultatea de Arhivistică

Cum să te înscrii la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza