Regulamente

REGULAMENT OFICIAL CONCURS „LA RADIO IMPULS CASTIGI PAINE PENTRU UN AN!”

REGULAMENT - „LA RADIO IMPULS CASTIGI PAINE PENTRU UN AN!”

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL

1.1.       Organizatorul este VELPITAR S.A.  cu sediul in Ramnicu Valcea, strada Timis nr. 22, parter, birou nr 1,  judet Valcea, si punct de lucru in Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J38/221/2007, cod unic de inregistrare RO 21229091, denumita in continuare „ Organizatorul ”.

1.2.       Concursul se va derula conform prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “ Regulamentul ”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.

1.3.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, iar participantii au obligatia de a verifica varianta actualizata a Regulamentului.  

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

2.1.       Concursul se desfasoara pe Radio Impuls, in cadrul emisiunilor „Uzina de Dume” si  „Bara la Bara” 

  SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

3.1.       Concursul se desfasoara in perioada 12.10.2020- 16.10.2020, durata exacta fiind cea decisa de Organizator, acesta avand dreptul oricand sa o modifice (denumita in continuare „ Perioada Concursului ”).

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1.       Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data inceperii Concursului.

4.2.       Nu pot participa la Concurs angajatii si/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenere implicate in organizare, precum si sotii/sotiile, rudele si afinii acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv.

SECTIUNEA 5. PREMII:

5.1.       Premiile acordate constau in 104 vouchere, acestea constand in cotravaloarea a 104 paini din gama de produse Vel Pitar, respectiv Painea Domneasca („Premiile”).

5.2.       Valoarea totala a premiilor este de[ 500,24] RON.

5.3.       Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a Premiilor.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI:

6.1. In fiecare zi in care se va desfasura concursul se vor aloca la inceputul emisiunilor “Uzina de Dume” si “Bara la Bara”, un numar de 4 cuvinte de catre moderatorii emisiunilor, doua dintre acestea repetandu-se, respectiv:

- Luni, 12.10 – “Paine Alba de Vel Pitar” si Vel Pitar

- Marti,13.10 – “Paine Grau Intreg” si “Vel Pitar”

- Miercuri, 14.10 – “Paine Domneasca” si “Vel Pitar”

- Joi, 15.10:- “Paine 7 Seminte” si “Vel Pitar”

- Vineri 16.10 – “Paine Domneasca” si “Vel Pitar”

-ascultatorii vor fi invitati sa realizeze rime folosind aceste cuvinte. 

-catrenele realizate de catre ascultatori se vor trimite la numarul de WhatsApp al radioului: 0754222999.

-cel mai reusit catren se va desemna drept castigator la finalul sapatamanii, ascultatorul urmand sa fie sunat in direct si anuntat ca a fost desemnat castigator al celor 104 vouchere.

​-moderatorii vor citi si alte catrene realizate decat cel al castigatorului pentru interactivitatea emisiunii.

6.2.       Castigatorii vor fi decisi de catre moderatorii emisiunii prin cel mai reusit catren realizat.

6.3.       Numele castigatorilor vor fi anuntate in direct in timpul emisiunii „Uzina de Dume”.

SECTIUNEA 7. INMANAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR:

7.1.       Premiile se inmaneaza la sediul Organizatorului: Vel Pitar Cluj Calea Baciului nr 2-4, Cluj Napoca Judetul Cluj.

        In cazul castigatorilor care provin din alte orase, Premiile vor fi trimise la adresele date de catre castigator in termen de 15 zile lucratoare prin curier.

7.2.       Castigatorul va oferi orice detalii sau informatii suplimentare cerute de Organizator iar in masura in care acestea nu sunt suficiente sau satisfacatoare, la libera apreciere a Organizatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu oferi Premiul castigat si/sau de a-l oferi unui alt Participant.

7.3. Pentru a fi validati si pentru a intra in posesia premiului, castigatorii comunica Organizatorului,in termenul comunicat de Organizator, copia actului de identitate, adresa de livrare si declaratia/proces-verbal de acceptarea premiului, in forma transmisa de Organizator.

7.4. Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile descrise in Sectiunile 4, 6 si 7 ale Regulamentului.

7.5. Dupa desemnarea Castigatorului, acesta impreuna cu un reprezentant din partea companiei Vel Pitar vor stabili de comun acord 1,2 magazine din categoria Traditional Trade, de unde poate fi ridifcat premiul pe baza voucherelor primate

7.6. Refuzul concurentului de a primi premiul conduce in mod automat la pierderea acestuia.

  SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE:

Daca va fi cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a Participantului validat ca si câstigator.

Orice alte obligatii in legatura cu participarea la Concurs sau intrarea in posesesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea Premiului etc.) revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

Prin participare la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie.

  SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII:

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme tehnice in legatura cu inscrierea in cadrul Concursului, oricare ar fi cauza acestor probleme, incluzand dar nelimitandu-se la probleme cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in cadrul Concursului. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in cadrul concursului in perioada de desfasurare a acestuia.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care Premiile sunt pierdute sau in orice fel afectate in timpul transportului prin curier. De asemenea, Organizatorul nu ofera nicio garantie de buna-functionare a Premiilor.

SECTIUNEA 10. LITIGII:

In cazul unor potentiale contestatii ale participantilor acestea vor fi solutionate pe cale amiabilia si  in baza prevederilor prezentului Regulament.

Contestatiile se pot face in 12 de ore de la data anuntarii castigatorilor pe post si/sau pe o pagina de Facebook operata de Organizator.

Contestatia se trimite la sediul Organizatorului si va cuprinde in mod obligatoriu:

  1. i) numele, domiciliul, date de identificare;
  2. ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Nu vor fi luate in considerare contestatiile anonime, neinteligibile, sau care conțin expresii triviale si/sau calomnioase, ori nu au ca obiect Concursul.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA:

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in dificultate semnificativa de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, dar si avarierea Premiilor in timpul transportului prin curier, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de orice raspunderea privind desfasurarea Concursului sau inmanarea Premiilor.

 

ANEXA nr. 1

 

     la Regulamentul Oficial al Campaniei “ LA RADIO IMPULS CASTIGI PAINE PENTRU UN AN!” ”                               

- cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal-

 

  1. Date privind Operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre:

Organizatorul este VELPITAR S.A.  cu sediul in Ramnicu Valcea, strada Timis nr. 22, parter, birou nr 1,  judet Valcea, si punct de lucru in Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J38/221/2007, cod unic de inregistrare RO 21229091, denumita in continuare „ Organizatorul ”, in calitate de  " Operator``,

 

prin intermediul

DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A, cu sediul in B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo – Intrarea D, Pavilion T,sectorul 1,  Cod Postal: 011465,  Bucuresti, Romania, Tel: +40 031 4075555, email:[email protected], cod  unic de inregistrare 18684823, J 40/8139/2006, denumita in continuare „ Imputernicit ”.

 

Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor VELPITAR SA, sunt următoarele:email: [email protected]

 

  1. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:  (i) nume (ii)  prenume (iii)  localitatea de domiciliu/resedinta exclusiv pentru verificarea conditiei privind domiciliul/resedinta in Romania (iv)  Data nasterii, exclusiv pentru verificarea conditiei privind varsta inscrierii in Campanie (varsta minima de participare la acest concurs este de 18 ani)  (v) Adresa de email  (vi) Numar de telefon (este necesar pentru ca persoana participanta sa poata trimite mesajele necesare participarii la concurs si sa poata fi sunat/sunata in direct de realizatorii emisiunii) (vii) Copie buletin;(viii) daca intrati pe site-ul www.radioimpuls.ro pentru a citi Regulamentul Campaniei promotionale, este posibil să colectam date, prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, informatii dispozitiv,navigatorul de internet, anunțurile pe care ati dat click,locație,paginile web pe care le accesati pe site-ul nostru.Pentru a afla mai multe despre modul in care Dogan Media International va prelucreaza datele cu caracter personal, va rugam accesati Politica de Cookies de pe site-ul www.radioimpuls.ro.

Doar Castigatorii vor furniza urmatoarele date: 

(ix)  CNP exlusiv pentru validarea castigatorilor Premiilor, in vederea inmanarii voucherelor cadou.

Urmare a castigarii premiului constand in 104 vouchere, acestea constand in contravaloarea a 104 paini din gama de produse Vel Pitar, respectiv Painea Domneasca, Operatorul, va colecta de la participantii castigatori si de la insotitorii acestora copia dupa buletinul acestora, acest document fiind necesare in vederea realizarii demersurilor necesare pentru procesul de livrare a premiilor.

In cazul in care datele insotitorului participantului castigator al premiului constand in: nume, prenume, nr telefon, adresa email, domiciliu, nu se obtin in mod direct de la acesta, revine participantului castigator responsabilitatea de a se asigura ca insotitorul sau a fost informat în mod corect si complet cu privire la activitatile de prelucrare detaliate in prezenta Anexa.

Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.

 III. Scopul procesarii Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator prin intermediul Imputernicitului in vederea:

 (i) organizarii si desfasurarii Campaniei; (ii) desemnarii si validarii castigatorilor; (iii) atribuirii Premiilor si indeplinirii obligatiilor legale, inclusiv cele fiscale si financiar contabile ale Operatorului.

  1. Temeiul juridic al prelucrarii

 Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate in temeiul contractului reprezentat de Regulamentul Companiei (art. 6 alin. 1 litera b din GDPR) și a obligațiilor legale care revin în sarcina Operatorului in calitate de Organizator al Campaniei (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR).  Datele cu caracter personal ale insotitorilor Participantilor vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim al Operatorului de a organiza Campania (art. 6 alin. 1 litera f) din GDPR) și a obligațiilor legale care ii revin acestuia în această calitate (art. 6 alin. 1 litera c) din GDPR).

  1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 Anumite datele cu caracter personal ale castigatorilor colectate in cadrul Campaniei de catre Operator pot fi comunicate urmatorilor imputerniciti, astfel:

  DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A, cu sediul in B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo – Intrarea D, Pavilion T,sectorul 1,  Cod Postal: 011465,  Bucuresti, Romania, Tel: +40 031 4075555, cod  unic de inregistrare 18684823, J 40/8139/2006, in scopul exclusiv de a contacta participantii pentru a dialoga cu acestia in vederea participarii la campanie, si pentru a valida castigatorii.

  1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate pana la finalizarea Campaniei si implinirea termenelor de contestatie conform Regulamentului, dar nu mai mult de 60 de zile de la incheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale castigatorilor Premiilor vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare. 

VII. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile: (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal  (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii; (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege; (vii) dreptul la portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]

 VIII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

 Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare. 

In cazul in care insotitorul participantului castigator al Premiului este minor, Operatorul va prelucra datele cu caracter personal ale minorului furnizate de catre participantul castigator, in conditiile descrise in prezenta Anexa. Participantul castigator al acestui premiu va indeplini toate formalitatile pentru ca transmiterea datelor cu caracter personal ale insotitorului minor catre Operator sa fie realizata in mod legal.

 

 

  1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

  1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.  

 

  1. Alte prevederi

 In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni. Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Organizator: VEL PITAR  SA

 

prin  

 

DOGAN MEDIA INTERNATIONAL SA