Stiri

Termen depunere declarație 230, pentru românii care vor sa directioneze 3,5% din impozit

Termen depunere declarație 230, pentru românii care vor sa directioneze 3,5% din impozit
[Sursa foto: Facebook]
Românii au ocazia să decidă în locul statului unde se duc cei 3,5% din impozitul anual. Pentru acest lucru, trebuie să depună declaraţia 230.

 Una dintre cele mai bune iniţiative este aceasta, ca propria persoană să decidă unde se duce procentul de 3,5% din impozitul anual. Când completezi declaraţia 230 nu renunţi la banii tăi, ci la banii pe care oricum i-ar fi încasat statul.

Până când trebuie depusă declaraţia 230, pentru a direcţiona 3,5% din impozit

 Este excelent să ai opţiunea de a decide în locul statului ce se întâmpla cu suma impozabilă pe care trebuie să o plăteşti în fiecare an.

3,5% din impozit nu este o sumă foarte mare, dar merită tot efortul să faci acest gest, pentru a pune umărul la o cauză nobilă. Sunt o mulţime de ONG-uri spre care poţi direcţiona această parte din impozit.

 Calculul este simplu, dacă vrei să afli cu ce sumă contribui anual la cauza pe care vrei să o susţii. Vezi care este valoarea impozitului pe venit din fiecare lună, înmulţeşte cu 12, apoi vezi cât înseamnă 3,5%. Nu va fi o sumă enormă, dar imaginează-ţi ce mult înseamnă pentru organizaţiile caritabile dacă mai multe persoane îşi vor redirecţiona către ele acestă parte din impozit.

 Începând cu anul trecut, există posibilitatea ca distribuirea sumei care reprezintă 3,5% din impozitul pe venitul datorat să poată fi solicitată printr-o cerere pentru aceiaşi beneficiari, pentru o perioadă de doi ani. Înţelegerea poate fi reînoită după aceşti doi ani. Deci cu un singur drum, puteţi susţine o asociaţie doi ani la rând, singurul lucrul pe care trebuie să îl faceţi fiind bifarea căsuţei care oferă această posibilitate din formular. Declaraţia 230 trebuie depusă până pe 25 mai 2021.

 Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

– venituri din salarii și asimilate salariilor;

– venituri din pensii;

– venituri din activităţi independente/ activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;

– venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;

-venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determina în sistem real;

– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

 Formularul se depune la:

a) organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.