Stiri

Cât este pensia de urmaș în 2021 și cine o poate primi

Cât este pensia de urmaș în 2021 și cine o poate primi
[Sursa foto: Facebook]
Iată care sunt condiţiile pentru a putea primi pensia de urmaş!

 Pensia de urmaş se cuvine atât copiilor, cât şi soţului sau soţiei, dacă susţinătorul decedat era pensionat sau dacă îndeplinea condiţiile pentru primirea unei pensii.

Cine poate să primească pensia de urmaş şi care sunt condiţiile

 Copiii au dreptul la pensia de urmaş până la vârsta de 16 ani, care se poate prelungi însă, dacă aceştia îşi continuă studiile într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii, până la încheierea acestora, însă fără a depăşi vârsta de 26 de ani.

 Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș pe tot timpul vieții, la împlinirea vârstei standard de pensionare, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani. În cazul în care durata căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar de cel puțin 10 ani, cuantumul pensiei de urmaș cuvenit soțului supraviețuitor se diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de căsătorie în minus.

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada în care este invalid de gradul I sau II, dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin un an.

Cât este pensia de urmaș în 2021 și cine o poate primi

  Soțul supraviețuitor are dreptul la pensie de urmaș, indiferent de vârstă și de durata căsătoriei, dacă decesul soțului susținător s-a produs ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale și dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie ori dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut.

Dacă soţul nu îndeplineşte condiţiile de mi sus, va primi pensia de urmaş pe o perioadă de şase luni de la data decesului, însă doar dacă nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut.

 Soțul supraviețuitor care are în îngrijire, la data decesului susținătorului, unul sau mai mulți copii în vârstă de până la 7 ani, beneficiază de pensie de urmaș până la data împlinirii de către ultimul copil a vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu realizează venituri lunare dintr-o activitate profesională pentru

care asigurarea este obligatorie sau dacă acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut.