Regulamente

REGULAMENT OFICIAL CONCURS „Play Off”

Regulamentul oficial al concursului „Play Off” organizat de Radio Impuls

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL

1.1.       Organizatorul este DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A, cu sediul in B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo – Intrarea D, Pavilion T,sectorul 1,  Cod Postal: 011465,  Bucuresti, Romania, Tel: +40 031 4075555, Fax: +40 031 8055941, cod  unic de inregistrare 18684823, J 40/8139/2006, denumita in continuare „ Organizatorul ”.

1.2.       Concursul se va derula conform prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “ Regulamentul ”), fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.3.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, iar participantii au obligatia de a verifica varianta actualizata a Regulamentului.  

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

2.1.       Concursul se desfasoara pe Radio Impuls Romania.

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

3.1.       Concursul se desfasoara in perioada 25.02.2020-02.03.2020, durata exacta fiind cea decisa de Organizator, acesta avand dreptul oricand sa o modifice (denumita in continuare „ Perioada Concursului ”).

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1.       Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data inceperii concursului.

4.2.       Nu pot participa la concurs angajatii si/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenere implicate in organizare, precum si sotii/sotiile, rudele si afinii acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv.

 

SECTIUNEA 5. PREMII:

5.1. Organizatorul ofera un total de 5 (cinci) premii, fiecare Premiu constand in 2 (doua) invitatii in cadrul tuturor meciurilor de Play Off, care vor avea loc in Cluj-Napoca, stadionul Dr. Constantin Radulescu, str. Romului Vuia nr. 23,  („ Premiile ”).  

5.2. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a Premiilor.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI:

6.1.       Zilnic, in perioada 25.02.2020-02.03.2020, ascultatorii care doresc sa participe la concurs vor fi invitati sa urmareasca (follow) pagina de Instagram @radioimpulsromania. Pentru a fi validati in eventualitatea in care vor fi declarati castigatori, urmarirea paginii de Instagram( follow) Radio Impuls Romania este o conditie esentiala. La difuzarea semnalului de concurs, zilnic va fi enuntata o intrebare de catre moderatorii emisiunilor Radio Impuls cu privire la palmaresul CFR.

Ascultatorii pot intra in direct cu moderatorii emisiunilor doar dupa difuzarea semnalului de concurs, prin apelarea numerelor de telefon: 0799111005 sau 0799111006. Primul ascultator care intra in direct si ofera raspunsul corect la intrebarea adresata de catre moderatori, castiga pe loc unul din Premii cu conditia ca acesta sa fi indeplinit cerinta eligibilitatii in cadrul concursului( follow instagram+ raspuns corect).

Emisiunile in cadrul carora se va organiza concursul „ Play Off” sunt: „ Scularea” (07:00-10:00), „ „Morning Latte”( 10:00-13:00), „Uzina de Dume”( 13:00-16:00 si „ Bara la Bara (16:00-19:00), consursul urmand sa se desfasoare aleatoriu in aceste emisiuni.

 

6.2.       Numele fiecarui castigator va fi anuntat in direct dupa validarea raspunsului intrebarii si verificarea eligibilitatii( follow instagram @radioimpulsromania).

 

SECTIUNEA 7. INMANAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR:

7.1.       Dupa anuntarea unui castigator, acesta va fi contactat de catre Organizator telefonic, in termen de 1 zi de la data la care a fost declarat castigator. Premiul se inmaneaza personal catre fiecare castigator prin proces verbal, la sediul Radio Impuls Cluj-Napoca( Strada Brancusi nr. 176 etaj 2) in intervalul orar 10-16, de luni pana vineri, in perioada 02.03-06.03.2020.

7.2.       Fiecare castigator va oferi orice detalii sau informatii suplimentare cerute de Organizator iar in masura in care acestea nu sunt suficiente sau satisfacatoare, la libera apreciere a Organizatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu oferi Premiul castigat si/sau de a-l oferi unui alt participant.

7.3. Pentru a fi validati si pentru a intra in posesia premiului, castigatorii comunica Organizatorului,in termenul comunicat de Organizator, copia actului de identitate, si declaratia/proces-verbal de acceptarea premiului semnata de castigatori, in forma transmisa de Organizator.

7.4. Pentru a fi validat drept castigator, un participant la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile descrise in Sectiunile 4, 6 si 7 ale Regulamentului.

7.5 In cazul in care nu va exista un castigator validat, Premiul va ramane in posesia Organizatorului.

7.6. Refuzul unui concurent de a primi Premiul, conduce in mod automat la pierderea acestuia.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE:

Daca va fi cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigator în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a participantului validat ca si câstigator.

Orice alte obligatii in legatura cu participarea la concurs (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la concurs, cheltuieli de deplasarea castigatorilor la meciuri, cazarea acestora in Cluj-Napoca etc.) revin in exclusivitate participantului validat ca si castigator.

Prin participare la concurs, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta campanie.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII:

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme tehnice in legatura cu inscrierea in cadrul concursului, oricare ar fi cauza acestor probleme, incluzand dar nelimitandu-se la probleme cauzate de providerul de internet a persoanei care doreste sa se inscrie in cadrul concursului. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau disfunctionalitati ale conturilor de Instagram ale participanilor care pot periclita participarea acestora la concurs.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII:

In cazul unor potentiale contestatii ale participantilor acestea vor fi solutionate pe cale amiabilia si  in baza prevederilor prezentului Regulament.

Contestatiile se pot face in 12 de ore de la data finalizarii concursului.

Contestatia se trimite la sediul Organizatorului si va cuprinde in mod obligatoriu:

  1. i) numele, domiciliul, date de identificare;
  2. ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Nu vor fi luate in considerare contestatiile anonime, neinteligibile, sau care conțin expresii triviale si/sau calomnioase, ori nu au ca obiect concursul.

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA:

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in dificultate semnificativa de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, dar si avarierea Premiilor in timpul transportului prin curier, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de orice raspunderea privind desfasurarea concursului sau inmanarea Premiilor.

 

SECTIUNEA 12. DATE CU CARACTER PERSONAL:

Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal in scopul desfasurarii concursului. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Organizatorului este disponibila pe siteul acestuia. Pentru politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Dogan Media International SA, operatorul postului de Radio Impuls, va rugam consultati sectiunea dedicata de pe siteul kanald.ro sau radio-impuls.ro.