Stiri

4 soluții simple pentru ca un departament de urbanism modern să funcționeze perfect

4 soluții simple pentru ca un departament de urbanism modern să funcționeze perfect
4 soluții simple pentru ca un departament de urbanism modern să funcționeze perfect [Sursa foto: pexels.com]
Funcționarea corectă și cursivă a departamentului de urbanism este esențială pentru dezvoltarea unui oraș. Ce soluții există?!

Departamentele de urbanism sau direcțiile generale de urbanism contribuie la dezvoltarea orașului prin realizarea de construcții noi. Ele stabilesc cadre legale pentru tot ceea ce înseamnă construcții, patrimoniu și imobile și au misiunea principală de a relaționa cu publicul în problemele de urbanism pe care acesta le adresează. Și este important ca pentru dezvoltarea unei localități, acest departament să funcționeze impecabil și cursiv. De multe ori, în realitate, acest lucru nu este atât de posibil, deoarece există întârzieri din cauza aplicabilității ambigue a legilor și din cauza procedurilor birocratice.

În România, orașe precum Cluj, Brașov sau Oradea pun mare preț pe conservarea și restaurarea patrimoniului și crearea de noi proiecte bazate pe studii de fezabilitate pentru construcții noi.

Iată câteva caracteristici ale unui departament de urbanism modern menit să funcționeze bine, atât în favoarea dezvoltării orașului, cât și în favoarea construirii de noi locuințe:

1. Gestionarea digitală a activității de urbanism

O direcție de urbanism se ocupă cu elaborarea unei mulțimi de documente precum certificate de urbanism pentru obținerea de autorizații de construire sau în vederea concesionării de terenuri. Ele se mai referă și la proiectarea de lucrări publice în faza de documentație. De asemenea, un astfel de departament emite avize, adeverințe pentru încadrarea imobilelor și stabilește numele și numerele străzilor. Toate aceste lucruri pot fi integrate foarte ușor în platforme de lucru online ce ajută la fluidizarea și economisirea de timp.

Există programe, cum ar fi acesta, ce ușurează activitatea de urbanism prin automatizare și utilizare de tehnologie GIS (Sistem Informațional Geografic). Pe lângă evidența clară a certificatelor, gestionarea străzilor și adreselor, programul oferă rapoarte periodice și pune la dispoziția utilizatorilor hărți interactive. Astfel, ei pot vizualiza nomenclaturile stradale și pot identifica denumirile străzilor. Digitalizând aceste servicii publice, se reduce volumul de muncă și se administrează centralizat toate datele și documentele legate de o anumită cerință.

2. Implicarea publicului în elaborarea planurilor de urbanism

Un departament de urbanism ancorat în realitate informează și apelează la consultarea publicului în legătură cu elaborarea și revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism. Este important ca și cetățenii doritori să participe la etapele procesului decizional referitoare la amenajarea spațiului public, să aibă acces în mod transparent la documentație și să participe în mod activ la luarea deciziilor. Instituțiile de stat au nevoie să se muleze pe așteptările oamenilor cu privire la amenajarea orașului din punct de vedere al clădirilor și facilităților, astfel încât să dispună de o îmbunătățire la nivel local a calității vieții. În România, județe precum Alba și Brașov sau sectorul 6 din București au elaborat regulamente locale de implicare a cetățenilor prin care aceștia pot participa activ la dezvoltarea urbanistică.

3. Eliminarea cozilor, a vizitelor la ghișee și a procedeelor birocratice

Direcțiile generale de urbanism au mare nevoie să aducă la zi legile după care acestea se ghidează și funcționează. Este foarte important să existe o revizuire a cadrului legislativ tocmai pentru a elimina procedurile lungi și anevoioase ce îngreunează obținerea de certificate, autorizații de construcții sau alte documente specifice. De exemplu, Legea nr. 50/1991, care se referă la autorizarea de construcții și care explică procedura și documentația necesare, se lovește de Ordinul nr. 27001/2010. Prin acesta se solicită opinia publicului, aprobarea și consultarea acestuia. Mai exact, un constructor are nevoie de aprobarea vecinilor viitoarei construcții. Ambiguitatea legilor duce la o birocratizare accentuată a proceselor de emitere a autorizațiilor de construcție. De asemenea, folosirea digitalizării și a semnăturii electronice elimină cozile de la ghișee și totul se petrece mult mai rapid.

4. Proiecte pentru eliminarea poluării

Marile orașe precum Londra, Sydney, Oslo, Helsinki sau Berlin se folosesc de experți pentru a crea cât mai multe proiecte de urbanism menite să reducă poluarea. Infuzia de digital ajută la dezvoltarea orașelor pentru a deveni cât mai inteligente.

Departamentele de urbanism încearcă să găsească soluții pentru folosirea într-un procent cât mai mare a transportului public și organizarea de zone cât mai mari fără mașini. Pentru primăriile din aceste orașe, prioritare sunt îmbunătățirea aerului, folosirea de biciclete și proiectarea de cât mai multe piste.