Stiri

Ce este concediul de acomodare și cine poate să-l folosească

Ce este concediul de acomodare și cine poate să-l folosească
[Sursa foto: Facebook ]
Persoanele care adoptă un copil pot beneficia de concediul de acomodare.

 Orice persoană care a adoptat sau îşi doreşte să adopte un copil şi care realizează venituri supuse impozitului pe venit, poate beneficia de un concediu de acomodare de maximum un an. De asemenea, va beneficia şi de o indemnizaţie lunară.

Cât este indemnizaţia lunară pentru concediul de acomodare

 Persoanele care adoptă un copil vor beneficia de o indemnizaţie lunară de acomodare, care reprezintă 85% din media veniturilor nete realizate în ultimul an, din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei.

Cuantumul minim al indemnizației este 1.700 lei, iar suma maximă acordată nu are cum să fie mai mare de 8.500 lei. 

Ce este concediul de acomodare și cine poate să-l folosească

 Pentru a beneficia de indemnizaţia lunară de acomodare, aveţi nevoie de următoarele documente:

- Cerere (formular tip) – descarcă modelul de pe pagina web a agenției teritoriale competente: mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/

- Copia actului de identitate al solicitantului

- Copia certificatului de naștere al copilului

- Adeverința privind veniturile realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţie (formular tip) – descarcă modelul de pe pagina web a agenției teritoriale competente: www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/

- Certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei sau, după caz, de încuviinţare a adopţiei

- Documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare, înregistrat la direcţia în a cărei rază administrativ-teritorială a fost protejat copilul

- Decizia de suspendare a activității eliberată de angajator

Ce este concediul de acomodare și cine poate să-l folosească

 Cererea și documentele doveditoare se depun în format letric sau, după caz, în format electronic, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, la agenția pentru plăți și inspecție socială din județul în care are domiciliul solicitantul. În situaţia în care cererea este depusă peste acest termen, dar până la împlinirea termenului pentru care a fost dispusă încredinţarea în vederea adopţiei, drepturile se acordă de la data la care este depusă cererea.