• Aiud 95.2
 • Alba-Iulia 99.7
 • Bacău 88.8
 • Bârlad 104.9
 • Bistrița 97.3
 • Botoșani 91.1
 • Brașov 91.9
 • București 88.0
 • Buzău 96.7
 • Câmpeni 96.2
 • Câmpina 88.6
 • Cluj-Napoca 101.5
 • Constanța 96.9
 • Craiova 92.0
 • Focșani 95.3
 • Piatra Neamț 102.3
 • Ploiești 88.3
 • Râșnov 104.5
 • Sibiu 88.4
 • Sinaia 103.6
 • Tg. Mureș 106.4
 • Timișoara 93.9
 • Tulcea 91.4
Stiri

Acte și document necesare pentru succesiunea bunurilor. Cât costă o astfel de procedură

Acte și document necesare pentru succesiunea bunurilor. Cât costă o astfel de procedură
[Sursa foto: Facebook ]
Succesiunea este o procedură prin care se împart bunurile între moştenitorii unei persoane decedate.

 Atunci când o persoană decedează, bunurile sale vor fi împărţite moştenitorilor, iar procesul prin care se întâmplă acest lucru se numeşte succesiune.

Ce documente sunt necesare pentru succesiunea bunurilor

 Succesiunea este o operaţiune specifică în cazurile de deces, iar Codul Civil menţionează ordinea în care se realizează împărţirea bunurilor între moştenitorii persoanei decedate. Copiii naturali şi soţia sau soţul celui trecut în nefiinţă sunt cei care vor moşteni bunurile, iar în cazul în care persoana decedată nu are copii, averea este moştenită de soţ sau soţie.

Legea prevede că moştenitorii care au acelaşi grad de rudenie să primească în mod egal cota din avere. În cazul în care persoana decedată nu are moştenitori, bunurile sale vor intra în posesia statului.

Acte și document necesare pentru succesiunea bunurilor. Cât costă o astfel de procedură

 Procedura de succesiune se poate deschide doar dacă moştenitorii se înţeleg între ei şi nu îşi contestă calitatea. În caz contrar, notarul public nu poate soluţiona cererea, iar cazul va fi rezolvat de instanţele judecătoreşti.

Este bine de ştiut faptul că procedura de succesiune va fi făcută la biroul notarial a cărui activitate aparține de circumscripția judecătoriei unde persoana decedată a avut ultimul domiciliu. 

 Pentru a începe procedura de succesiune, ai nevoie de următoarele documente:

- Certificatul de deces.

- Actele de identitate ale tuturor moștenitorilor.

- Certificatele de naștere și de căsătorie ale moștenitorilor.

- Hotărârile judecătorești sau certificatele de divorț ale moștenitorilor, acolo unde este cazul.

- Certificatul de naștere și de căsătorie al soțului în viață/certificatul de deces al soțului/sentința ori certificatul de divorț, acolo unde este cazul.

- Adeverința de schimbare a numelui pe cale administrativă, acolo unde este cazul.

- Declarațiile de opțiune succesorală, după caz.

- Testamentul, dacă acesta există.

- Procura în formă autentică a persoanelor împuternicite să îi reprezinte pe moștenitori la succesiune, dacă aceștia nu pot fi prezenți în persoană. 

Acte și document necesare pentru succesiunea bunurilor. Cât costă o astfel de procedură

 Pentru a dovedi ce bunuri i-au aparţinut persoanei decedate, ai nevoie de următoarele documente:

- Actele de proprietate: contracte de vânzare – cumpărare, contracte de donație, contracte de schimb, acte de dare în plată, certificatele de moștenitor, hotărârile judecătorești și altele, în funcție de caz.

- Certificatul de atestare fiscală în cazul bunurilor precum mașini, imobile și alte posesiuni ce intră la masa succesorală. Certificatul se eliberează de către organul fiscal competent al Primăriei din raza ultimului domiciliu al persoanei decedate sau de la locul imobilului; documentul are o valabilitate de doar 30 de zile de la data la care este eliberat.

- Documentul de intabulare, planul de amplasament și releveu în cazul imobilelor ce sunt intabulate în cartea funciară.

- Actul de concesiune al locului de veci și adeverința eliberată de către administrația cimitirului în care se află amplasat locul, dacă este cazul.

- Titlurile la ordin sau la purtător/certificate de acționar/carnetele C.E.C și altele.

- Extrasele de cont(uri). 

Taxele pentru succesiune sunt compuse din onorariu notarial, taxa pentru cartea funciară şi impozitul către stat. Onorariul notarial se achită întotdeauna şi se calculează in funcție de valoarea bunurilor pe care le avea defunctul în momentul decesului.