Regulamente

REGULAMENT OFICIAL CONCURS „Tu faci playlistul de colectie Radio Impuls!”

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL

1.1. Organizatorul este DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A, cu sediul in B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo – Intrarea D, Pavilion T,sectorul 1, Cod Postal: 011465, Bucuresti, Romania, Tel: +40 031 4075555, Fax: +40 031 8055941, cod unic de inregistrare 18684823, J 40/8139/2006, denumita in continuare „ Organizatorul ”.

1.2. Concursul se va derula conform prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “ Regulamentul ”), fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, publicand varianta actualizata a Regulamentului.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

2.1. Concursul se desfasoara pe pagina de Instagram a Radio Impuls Romania- @radioimpulsromania.

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

3.1. Concursul se desfasoara in data de 01.03.2021, durata exacta fiind cea decisa de Organizator, acesta avand dreptul oricand sa o modifice (denumita in continuare „ Perioada Concursului ”).

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data inceperii concursului si au cont real de Instagram cu care participa la concurs.

4.2. Nu pot participa la concurs angajatii si/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenere implicate in organizare, precum si sotii/sotiile, rudele si afinii acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv si nici persoanele care nu au cont propriu de Instagram.

 

SECTIUNEA 5. PREMII:

5.1. Organizatorul ofera un total de 4 (patru) premii, fiecare premiu constand intr-o pereche de casti audio (Noise Canceling, Wireless), denumite impreuna „ Premiile ”.

Valoarea Premiilor: fiecare Premiu are o valoare unitara de 403,35 lei+ TVA, valoarea totala a Premiilor fiind de 2016,75 lei+ TVA.

5.2. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a Premiilor.

5.4. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile acordate.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI:

6.1. Pe tot parcursul zilei de 01.03.2021, in emisiunile Scularea!, Morning Latte, Uzina de Dume, Bara la Bara si Party Zone ascultatorii vor fi invitati sa lase in sectiunea de comentarii la postarile de pe Instagram Radio Impuls (@radioimpulsromania) dedicate concursului, titlul melodiei lor preferate. Astfel, pentru a participa in concurs, fiecare ascultator trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: sa detina un cont real de Instagram, sa lase titlul melodiei preferate intr-un comentariu la oricare din postarile de pe Instagram Radio Impuls (@radioimpulsromania) dedicate concursului, sa salveze postarea la care acesta a lasat comenatariu in colectia sa de pe pagina proprie de Instagram si sa dea share pe story-ul sau postarii Radio Impuls la care a lasat comentariul, cu tag @radioimpulsromania. Pentru a fi validat ca si castigator, participantului i se va solicita sa transmita Organizatorului print screen de pe postarea salvata si de pe share-ul dat pe story.

6.2. La sfarsitul fiecarei emisiuni Scularea!, Morning Latte, Uzina de Dume, Bara la Bara si Party Zone din data de 01.03.2021, Organizatorul va extrage, utilizand Comm Picker https://commentpicker.com/, cate 1 (unul) castigator si o rezerva.

 

SECTIUNEA 7. INMANAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR:

7.1. Dupa declararea unui castigator, acesta va fi contactat de catre Organizator prin mesaj privat pe contul de Instagram cu care a participat la concurs in termen de 2 zile lucratoare de la data la care a fost declarat castigator. Premiile se inmaneaza catre fiecare castigator prin proces verbal si se transmit prin curier la aresa indicata de fiecare castigator.

7.2. Fiecare castigator va oferi orice detalii sau informatii suplimentare cerute de Organizator iar in masura in care acestea nu sunt suficiente sau satisfacatoare, la libera apreciere a Organizatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu oferi Premiul castigat.

7.3. Pentru a fi validati si pentru a intra in posesia premiului, castigatorii comunica Organizatorului,in termenul comunicat de Organizator, copia actului de identitate, si declaratia/proces-verbal de acceptarea premiului semnata de castigatori, in forma transmisa de Organizator, precum si print screen de pe postarea salvata si de pe share-ul dat pe story, conform art. 6.1 de mai sus.

7.4. Pentru a fi validat drept castigator, un participant la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile descrise in Sectiunile 4, 6 si 7 ale Regulamentului.

7.5 In cazul in care nu va exista un castigator validat, Premiul va ramane in posesia Organizatorului.

7.6. Refuzul unui concurent de a primi Premiul, conduce in mod automat la pierderea acestuia.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE:

Daca este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a participantului validat ca si castigator.

Orice alte obligatii in legatura cu participarea la concurs revin in exclusivitate participantului validat ca si castigator.

Prin participare la concurs, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta campanie.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII:

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme tehnice in legatura cu participarea in cadrul concursului, oricare ar fi cauza acestor probleme, incluzand dar nelimitandu-se la probleme cauzate de furnizorul de internet sau pierderea drepturilor asupra contului de Instagram al participantului.

Organizatorul isi rezerva dreptul ca in situatia incalcarii oricarei prevederi din prezentul Regulament, sa descalifice participantul respectiv cu efect imediat.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII:

In cazul unor potentiale contestatii ale participantilor acestea vor fi solutionate pe cale amiabilia si in baza prevederilor prezentului Regulament.

Contestatiile se pot face in 12 de ore de la data finalizarii concursului.

Contestatia se trimite la sediul Organizatorului si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele, domiciliul, date de identificare;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Nu vor fi luate in considerare contestatiile anonime, neinteligibile, sau care conțin expresii triviale si/sau calomnioase, ori nu au ca obiect concursul.

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA:

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in dificultate semnificativa de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, dar si avarierea Premiilor in timpul transportului prin curier, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de orice raspunderea privind desfasurarea concursului sau inmanarea Premiilor.

 

ORGANIZATOR


NOTA DE INFORMARE  cu privire la prelucrarea datelor personale ale persoanele participante in cadrul emisiunii-concurs ``Tu faci Playlistul de colectie Radio Impuls`` la postul Radio Impuls si pe Pagina de socializare Instagram, apartinand Dogan Media International SA

Concursul ``Tu faci Playlistul de colectie Radio Impuls`( denumit in continuare „Concursul ”) este organizat de Societatea Dogan Media International S.A. este o societate cu sediul in Bucuresti, Bd. Marasti nr. 65-67, Intrarea D, Pavilion D, Sector 1, Cod Postal 011465, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8139/2006, cod fiscal RO 18684823 (denumita in continuare “ Dogan Media ”,`` DMI`` sau “ noi ”), titular al licentei postului ``Radio Impuls``, in calitate de Organizator, si Operator de date cu caracter personal.

Noi, în calitate de administratori ai paginilor noastre de Facebook s i Instagram (denumite în continuare, individual sau în comun, “ paginile noastre ”) împreună cu Instagram/Facebook Ireland Ltd., cu sediul în 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda, în calitate de furnizor ai platfomelor de socializare Facebook si Instagram si, colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator ale Paginilor noastre de Facebook, Instagram, la https://www.facebook.com/RadioImpulsRomania/  si   https://www.instagram.com/radioimpulsromania/

Avand in vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare „Regulamentul”, care a devenit aplicabil din 25.05.2018

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea descrie tipurile de Informații Personale pe care le colectăm în legătură cu Concursul, scopurile pentru care colectăm Informațiile Personale, celelalte părți cu care le putem prelucra/partaja și măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor. De asemenea, vă informează cu privire la drepturile și opțiunile dvs. legate de Informațiile dvs. Personale și modul în care ne puteți contacta pentru a vă actualiza informațiile de contact sau pentru a obține răspunsuri la întrebările pe care le puteți avea cu privire la practicile noastre de confidențialitate.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta nota de informare pentru a intelege cum prelucram datele dumneavoastra personale

 

 1. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

 

 1. Pentru Participanti: daca intrati pe site-ul nostru www.radioimpuls.ro pentru a citi Regulamentul Concursului, sau daca accesati Pagina noastra de Instagram, https://www.instagram.com/radioimpulsromania/, in cazul in care concursul, prin mecanismul sau, debuteaza prin interactiunea dvs cu una din paginile noastre mentionate mai sus este posibil să colectam date, prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, informatii dispozitiv, navigatorul de internet, nume utilizator/cont social media, anunțurile pe care ati dat click, locație, paginile web pe care le accesati pe site-ul nostru.

Pentru a afla mai multe despre modul in care Dogan Media International va prelucreaza datele cu caracter personal, va rugam accesati Politica de Cookies de pe site-ul www.radioimpuls.ro.

Pentru a afla mai multe despre modul in care Dogan Media International si Instagram/Facebook va prelucreaza datele cu caracter personal, va rugam accesati Nota de Informare Instagram,

 1. Pentru Participanti: nume, prenume, adresa email, cont utilizator Instagram, nr de telefon, trimise prin intermediul adresei de email, in cadrul corespondentei cu Dogan.

 2. Pentru Castigatori: nume, prenume, nr de telefon, adresa email, date CI, premiile obtinute, continutul, data si ora interventiilor in direct la postul de radio Radio Impuls, si pe Instagram.

 3. Data nasterii- va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Concurs.

 1. SCOPUL LEGAL AL PRELUCRARII

 1. Pentru Participanti si Castigatori: derularea Concursului

 2. Pentru Participanti: pentru a va contacta telefonic pe parcursul desfasurarii Concursului

 3. Pentru Castigatori: desemnarea si validarea Castigatorilor si efectuarea formalitatilor pentru acordarea si livrarea premiilor Concursului.

 4. Pentru Participanti si Castigatori: pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, în instanță

 5. Realizarea actiunilor de Publicitate in vederea promovarii brandurilor proprii si dupa incetarea Concursului.

 

 1. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII:

  1. Prin participarea la concurs/Concurs, v-ati exprimat consimtamantul cu privire la:

   1. furnizarea datelor cu caracter personal imagine foto/video,sau considerate sensibile in vederea participarii la Concurs,

   2. acceptarea prelucrarii prin tehnologii ``cookies`` la accesarea site-ului www.radioimpuls.ro;

Va puteti retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise, semnate, la adresa de e-mail [email protected]

  1. In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza pentru Inregistrarea in contabilitate de catre Dogan Media International SA a operatiunilor privind plata premiilor catre castigatorii emisiunii-concurs, avand ca temei legal legislatia privind activitatile contabile..

  2. Publicarea/anuntarea numelor câștigătorilor și a premiilor acordate în Concurs, avand ca temei juridic o obligatie legala.

  3. Pentru arhivarea datelor conform legislatiei aplicabile;

  4. Executarea unui contract, prin acceptarea de către persoana vizată a Regulamentului și a anexelor la acesta.

  5. Interes legitim pentru Participanti si Castigatori in derularea Concursului, pentru Participanti, pentru a intra in direct cu noi, prin telefon, pentru va contacta telefonic pe parcursul desfasurarii Concursului, pentru Castigatori: desemnarea si validarea Castigatorilor si efectuarea formalitatilor pentru acordarea si livrarea premiilor Concursului.

  6. Interesul legitim al Operatorului de promovare a brandurilor proprii. (art.6, alin.1, lit.f din Regulament)

  7. Interesul legitim al Operatorului pentru inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale castigatorilor la Concurs,constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu castigatorii pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.

  8. Punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, in interesul nostru legitim.

  9. Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale, avand ca temei juridic interesul nostru legitim.

  10. Pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comerciala (ex: in cazul in care Dogan Media, sau o parte substantiala din bunurile sale, este achizitionata de un tert, situatie in care datele personale detinute de Dogan Media vor constitui unul dintre activele transferate), avand ca temei legal interesul legitim.

 

 1. PERIOADA DE RETENTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 • Datele cu caracter personal ale Participantilor necastigatori vor fi stocate timp de 6 luni de la incheierea Concursului.

  Datele cu caratcer personal ale Castigatorilor vor fi pastrate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 2 ani de la data colectarii acestora.

 • Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

 • Convorbirile telefonice care contin date personale ale Participantilor si Castigatorilor la Concurs vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 2 ani de la data colectarii acestora.

 • Pentru perioada de retentie a datelor dvs cu caracter personal colectate automat pe site-ul www.radioimpuls.ro, prin intermediul tehnologiei ``cookies``, va rugam sa accesati Politica de Cookies, https://www.radioimpuls.ro/politica-de-cookies.html pe website-ul nostru.

 • Datele cu caracter personale de pe Paginile de socializare ale Dogan Media se vor pastra pe intreaga durata a existentei Paginilor respective.

 • La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

  1. CUI DEZVALUIM DATELE PERSONALE

   1. Distribuirea Datelor Personale catre www.radioimpuls.ro: Pentru Participanti si Castigatori: putem partaja Informațiile dvs personale pe care le colectăm cu www.radioimpuls.ro pentru: extragerea castigatorilor, predarea premiilor, contactarea si anuntarea castigatorilor pe pagina www.radioimpuls.ro

   2. Distribuirea Datelor Personale catre Facebook si Instagram la https://www.instagram.com/radioimpulsromania/ Pentru Participanti si Castigatori: putem partaja Informațiile dvs personale pe care le colectăm cu https://www.instagram.com/radioimpulsromania/ pentru participarea la Concurs si anuntarea castigatorilor.

   3. Distribuirea Datelor Personale catre alte societati afiliate:

 • Datele Personale pot fi distribuite catre orice alta societate care este membra a grupului nostru. Putem, de asemenea, sa divulgam datele dvs. personale societatilor din grupul nostru daca acestea ne furnizeaza produse si servicii, cum ar fi sisteme IT.

 • Accesul la datele dumneavoastra personale este limitat numai la acei angajati carora le sunt necesare acele informatii pentru scopuri profesionale, si alte persoane numite de acestia pentru indeplinirea unor sarcini, in special angajati de la departamentele juridic, IT, securitate.

   1. Dezvaluirea datelor catre terti:

  1. alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

  2. societati partenere care ne furnizeaza produse si servicii, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicatii, companii aeriene Turkish Airlines, Tarom) si de turism, de curierat (Fan Curier), companii de realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizare, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu;
  3. FACEBOOK IRELAND LIMITED, 4 Grand Canal Square GRAND CANAL HARB


  1. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONALE ALE MINORILOR sub 18 ani

  Intrucat la Concurs pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Concursi, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

  1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

   1. In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, participantii au urmatoarele drepturi:

   

  a) Dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

  b) Dreptul de acces: Puteti solicita informatii legate de datele personale pe care le detinem despre dumneavoastra.

  c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucram referitoare la dumneavoastra.

  d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale.

  e) Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra.

  f) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamântul dumneavoastra, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti.

  Vă rugăm să rețineți:

  • Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de o lună, care poate fi prelungită cu cel mult încă două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

  • Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

  • Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

  • Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea 11 de mai jos.

   1. Dreptul de a depune o reclamatie: Puteti depune o reclamatie la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor personale:

  Nume:

  Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

  Adresa:

  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România

  Telefone:

  +40.318.059.211

  +40.318.059.212

  Fax:

  +40.318.059.602

  Email:

  [email protected]

  1. TRANSFERUL DATELOR PERSONALE IN AFARA SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN

 • Informatiile personale pot fi prelucrate de personal al nostru care activeaza in afara Spatiului Economic European (Uniunea Europeana, Islanda, Norvegia si Liechtenstein), precum si de alti imputerniciti, membri ai grupului nostru sau terti, pentru scopurile mentionate la sectiunea 4..

 • In cazul in care furnizam orice date personale privitoare la dvs. catre membri ai grupului nostru sau alte societati afiliate sau imputerniciti dinafara SEE, vom lua masuri adecvate pentru a ne asigura ca destinatarul protejeaza informatiile dvs. personale in mod adecvat, in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. Aceste masuri includ, in situatia furnizorilor de servicii cu sediul in alte tari aflate in afara Spatiului Economic European (inclusiv Turcia), incheierea de clauze standard aprobate de Comisia Europeana.

  1. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE DE SECURITATE

 • Dogan Media International este determinata sa protejeze informatiile personale impotriva oricarei pierderi, utilizari abuzive, dezvaluiri, modificari, indisponibilizari, acces neautorizat si distrugere, si isi ia toate masurile rezonabile pentru a asigura confidentialitatea informatiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor masuri adecvate de natura organizationala si tehnica.

 • In procesul de furnizare a datelor cu caracter personal catre noi, informatiile dvs. personale pot fi transferate prin internet. Desi depunem eforturi sustinute pentru a proteja informatiile personale pe care ni le puneti la dispozitie, schimbul de informatii dintre noi si dvs. prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informatiilor dvs. personale pe care ni le transmiteti prin internet si prin urmare transmiterea efectuata in acest fel se face pe riscul dvs. Odata ce am primit informatiile dvs. personale, vom utiliza proceduri stricte si metode de securitate pentru a impiedica accesul neautorizat la aceste informatii.

  1. MODIFICARI PRIVIND NOTA DE INFORMARE

  Aceasta nota de informare poate fi modificata ori de câte ori consideram necesar. Orice modificari efectuate la aceasta nota de informare vor fi afisate pe aceeasi pagina de internet, si va pot fi aduse la cunostinta prin email sau alt mijloc de comunicare, acolo unde este fezabil.

  1. INTREBARI SUPLIMENTARE SI FORMULAREA DE RECLAMATII

  Va rugam sa adresati intrebarile dumneavoastra privind subiectul protectiei datelor si orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra la urmatoarele informatii de contact:

   

  Functie: Responsabil cu protectia datelor

  Email: [email protected],

  Adresa: Bucuresti, Bd. Marasti nr. 65-67, Intrarea D, Pavilion D, Sector 1, Cod Postal 011465,

  Tel: +40 031 4075555, Fax: +40 031 8055942.

  Vom cerceta si vom incerca sa solutionam orice astfel de reclamatie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastra.

  Daca nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o reclamatie si la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (vedeti paragraful 7.2).

   

  Organizator,

  DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A.