Regulamente

REGULAMENT OFICIAL CONCURS „TEST DE SUPORTER”

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL

1.1.       Organizatorul este  DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A, cu sediul in B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo – Intrarea D, Pavilion T,sectorul 1,  Cod Postal: 011465,  Bucuresti, Romania, Tel: +40 031 4075555, Fax: +40 031 8055941, cod  unic de inregistrare 18684823, J 40/8139/2006, denumita in continuare „ Organizatorul ”.

1.2.       Concursul se va derula conform prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “ Regulamentul ”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.

1.3.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, iar participantii au obligatia de a verifica varianta actualizata a Regulamentului.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

2.1.       Concursul se desfasoara pe pagina de Instagram  @radioimpulsromania  

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

3.1.       Concursul se desfasoara in perioada 05.02.2020-17.02.2020, durata exacta fiind cea decisa de Organizator, acesta avand dreptul oricand sa o modifice (denumita in continuare „ Perioada Concursului ”).

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1.       Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data inceperii concursului.

4.2.       Nu pot participa la concurs angajatii si/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenere implicate in organizare, precum si sotii/sotiile, rudele si afinii acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv.

 

SECTIUNEA 5. PREMII:

5.1. 1 (unul) premiu constand in 2(doua) invitatii la meciul CFR Cluj – Sevilla din data de 20.02.2020, care va avea loc in Cluj-Napoca, stadionul  Dr.

Constantin Radulescu, str. Romului Vuia nr. 23,   incepand cu ora   20:00  („ Premiul ”).

5.2. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a Premiului.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI:

6.1.       Zilnic, in perioada 05.02.2020-17.02.2020, va fi postata o intrebare pe pagina de Instagram  @radioimpulsromania  legata de CFR Cluj. Intrebarile zilnice for fi anuntate si in emisiunea „Scularea”, imediat dupa enuntarea fiecarei intrebari, aceasta urmand sa fie postata si pe pagina de Instagram  @radioimpulsromania. Participantii la concurs vor raspunde la intrebare printr-un comentariu la postarea respectiva. In urmatoarea zi, pe radio Impuls, in emisiunea „Scularea”, va fi anuntat raspunsul corect la intrebarea din ziua precedenta si se va lansa urmatoarea intrebare, care va fi imediat postata pe  @radioimpulsromania.

6.2.       Castigatorii vor fi alesi in data de 18.02.2020, prin tragere la sorti, cu aplicatia Random.org, din toate comentariile formulate ca raspunsuri corecte la intrebarile adresate in timpul concursului.

6.6.       Numele castigatorului va fi anuntat pe pagina de Instagram  @radioimpulsromania, in termen de 1 zi de la finalizarea tragerii la sorti.

 

SECTIUNEA 7.  INMANAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR:

7.1.       Dupa tragerea la sorti a castigatorului, acesta va fi contactat de catre Organizator prin intermediul Instagram, pe contul de pe care a participat la concurs, in termen de 1 zi de la finalizarea tragerii la sorti. Premiul se inmaneaza prin transmitere pe e-mail, la adresa de e-mail pusa la dipozitie de castigator.

7.2.       Castigatorul va oferi orice detalii sau informatii suplimentare cerute de Organizator iar in masura in care acestea nu sunt suficiente sau satisfacatoare, la libera apreciere a Organizatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu oferi Premiul castigat si/sau de a-l oferi unui alt Participant.

7.3. Pentru a fi validati si pentru a intra in posesia premiului, castigatorul comunica Organizatorului,in termenul comunicat de Organizator, copia actului de identitate, adresa de e-mail de livrare si declaratia/proces-verbal de acceptarea premiului, in forma transmisa de Organizator.

7.4. Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile descrise in Sectiunile 4, 6 si 7 ale Regulamentului.

7.5. Premiul va fi transmis de Organizator la adresa de e-mail indicata de castigator, dupa validarea castigatorului.

7.6. In cazul in care nu va exista un castigator validat, Premiul va ramane in posesia Organizatorului.

7.7. Refuzul concurentului de a primi premiul conduce in mod automat la pierderea acestuia.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE:

Daca va fi cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigator în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a participantului validat ca si câstigator.

Orice alte obligatii in legatura cu participarea la concurs (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la concurs, cheltuieli de deplasarea castigatorului la meci, cazarea acestuia in Cluj-Napoca etc.) revin in exclusivitate participantului validat ca si castigator.

Prin participare la concurs, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta campanie.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII:

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme tehnice in legatura cu inscrierea in cadrul concursului, oricare ar fi cauza acestor probleme, incluzand dar nelimitandu-se la probleme cauzate de providerul de internet a persoanei care doreste sa se inscrie in cadrul concursului. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau disfunctionalitati ale conturilor de Instagram ale participanilor care pot periclita participarea acestora la concurs.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII:

In cazul unor potentiale contestatii ale participantilor acestea vor fi solutionate pe cale amiabilia si  in baza prevederilor prezentului Regulament.

Contestatiile se pot face in 12 de ore de la data finalizarii concursului.

Contestatia se trimite la sediul Organizatorului si va cuprinde in mod obligatoriu:

 1. i) numele, domiciliul, date de identificare;
 2. ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Nu vor fi luate in considerare contestatiile anonime, neinteligibile, sau care conțin expresii triviale si/sau calomnioase, ori nu au ca obiect concursul.

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA:

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in dificultate semnificativa de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, dar si avarierea Premiilor in timpul transportului prin curier, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de orice raspunderea privind desfasurarea concursului sau inmanarea Premiilor.  

SECTIUNEA 12. DATE CU CARACTER PERSONAL:

Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal in scopul desfasurarii concursului. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Organizatorului este disponibila pe siteul acestuia. Pentru politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Dogan Media International SA, operatorul postului de Radio Impuls, va rugam consultati sectiunea dedicata de pe siteul kanald.ro sau radio-impuls.ro.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei "TEST DE SUPORTER", cu privire la prelucrarea datelor personale ale persoanele participante in cadrul campaniei online, desfasurat pe postul RadioImpuls,si pe  Pagina de Instagram a Radio Impuls

 

Campania publicitara „ TEST DE SUPORTER ”(denumita in continuare „Campania”) este organizata de Societatea Dogan Media International S.A. este o societate cu sediul in Bucuresti, Bd. Marasti nr. 65-67, Intrarea D, Pavilion D, Sector 1, Cod  011465, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  J40/8139/2006, cod fiscal RO 18684823 (denumita in continuare “Dogan Media”, “DMI`` noi” sau un apelativ similar), in calitate de Organizator, si Operator de date cu caracter personal

 

Noi, în calitate de administratori ai paginilor noastre de Facebook (denumite în continuare, individual sau în comun, “ pagina noastră ”) împreună cu Facebook Ireland Ltd., cu sediul în 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda, în calitate de furnizor al platfomei de socializare Facebook, colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator al Paginii noastre de Instagram: instagram @radioimpulsromania

Avand in vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare „Regulamentul”, care a devenit aplicabil din 25.05.2018

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea descrie tipurile de Informații Personale pe care le colectăm în legătură cu Campania, scopurile pentru care colectăm Informațiile Personale, celelalte părți cu care le putem prelucra/partaja și măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor. De asemenea, vă informează cu privire la drepturile și opțiunile dvs. legate de Informațiile dvs. Personale și modul în care ne puteți contacta pentru a vă actualiza informațiile de contact sau pentru a obține răspunsuri la întrebările pe care le puteți avea cu privire la practicile noastre de confidențialitate.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta nota de informare pentru a intelege cum prelucram datele dumneavoastra personale

 1.  CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

 1. a) Pentru Participanti: nume, prenume, adresa email, data nasterii, nr de telefon.
 2. b) Pentru Castigatori:: nume, prenume, adresa email, data nasterii, nr de telefon,copie CI, premiile obtinute.
 3. c) Daca intrati pe site-urile noastre radioimpuls.ro pentru a citi Regulamentul Campaniei promotionale, sau daca accesati Paginile noastre de Instagram in cazul in care concursul, prin mecanismul sau, debuteaza prin interactiunea dvs cu una din paginile noastre mentionate mai sus este posibil să colectam date, prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, informatii dispozitiv,navigatorul de internet,nume utilizator/cont social media, anunțurile pe care ati dat click,locație,paginile web pe care le accesati pe site-ul nostru

Pentru a afla mai multe despre modul in care Dogan Media International si Facebook va prelucreaza datele cu caracter personal, va rugam accesati Nota de Informare Instagram.

 1. d) Data nasterii- va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

2.     SCOPUL LEGAL AL  PRELUCRARII

 1. a) Pentru Participanti: desfasurarea Campaniei    
 2. b) Pentru Castigatori: desemnarea si validarea Castigatorilor si efectuarea formalitatilor pentru acordarea si livrarea premiilor Campaniei
 3. c) Pentru Participanti si Castigatori: pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, în instanță
 4. d) Realizarea actiunilor de Publicitate in vederea promovarii brandurilor proprii si dupa incetarea Campaniei

 

 1. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII:
 2. 1 Prin participarea la concurs/campanie, v-ati exprimat consimtamantul cu privire la:
 3. 1.1 furnizarea datelor cu caracter personal in vederea participarii la Campanie,
 4. 1.2 identificarea si validarea dvs ca si castigator, inmanarea si primirea premiilor, adica prin acceptarea termenilor Regulamentului;
 5. 1.3 acceptarea prelucrarii prin tehnologii ``cookies`` la accesarea site-ului www.radioimpuls.ro si a paginii https://www.instagram.com/radioimpulsromania/
 6. 1.4 pentru primirea de materiale promoționale, prin care va informam în legătură cu alte servicii/produse media pe care le lansam, pe care le considerăm că pot fi de interes pentru dvs.

Va puteti retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise, semnate, la adresa de e-mail [email protected]

 

 • 2 In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza pentru Inregistrarea in contabilitate de catre Dogan Media International SA a operatiunilor privind plata premiilor catre castigatorii emisiunii-concurs, avand ca temei legal legislatia privind activitatile contabile..
 • 3 Publicarea/anuntarea numelor câștigătorilor și a premiilor acordate în Campania promoționala organizata, avand ca temei juridic o obligatie legala.
 • 4 Pentru arhivarea datelor conform legislatiei aplicabile;
 • 5 Interesul legitim al Operatorului de promovare a brandurilor proprii. (art.6, alin.1, lit.f din Regulament)
 • 6 Interesul legitim al Operatorului pentru stocarea mesajelor care contin date personale ale castigatorilor la Campanie,constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu castigatorii pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.
 • 7 Pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiului revendicat de castigatori, de catre Dogan Media International SA, avand ca temei legal interesul legitim;
 • 8 Punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, in interesul nostru legitim.
 • 9 Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale, avand ca temei juridic interesul nostru legitim.
 • 10 Pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comerciala (ex: in cazul in care Dogan Media, sau o parte substantiala din bunurile sale, este achizitionata de un tert, situatie in care datele personale detinute de Dogan Media vor constitui unul dintre activele transferate), avand ca temei legal interesul legitim.

 

 1. PERIOADA DE RETENTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 • Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.
 • Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.
 • Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
 • Pentru perioada de retentie a datelor dvs cu caracter personal colectate automat pe site-ul www.radioimpuls.ro, prin intermediul tehnologiei ``cookies``, va rugam sa accesati Politica de Cookies.
 • La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

 

5.     CUI DEZVALUIM DATELE PERSONALE 

 

 • 1 Distribuirea Datelor Personale catre: https://www.instagram.com/radioimpulsromania/ pentru validarea premiilor.
 • 2 Distribuirea Datelor Personale catre alte societati afiliate
 • (i) Datele Personale pot fi distribuite catre orice alta societate care este membra a grupului nostru. Putem, de asemenea, sa divulgam datele dvs. personale societatilor din grupul nostru daca acestea ne furnizeaza produse si servicii, cum ar fi sisteme IT.

 

Accesul la datele dumneavoastra personale este limitat numai la acei angajati carora le sunt necesare acele informatii pentru scopuri profesionale, si alte persoane numite de acestia pentru indeplinirea unor sarcini, in special angajati de la departamentele juridic, IT, securitate.

 

 • 3 Dezvaluirea datelor catre terti:

 

 1. ii) alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii;

 

 • iii) societati care ne furnizeaza produse si servicii, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizare, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu;

 

 1. iv) FACEBOOK IRELAND LIMITED, 4 GRAND CANAL SQUARE GRAND CANAL HARB

  6.     PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONALE ALE MINORILOR sub 18 ani

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul  primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul  va sterge distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

7.     DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, participantii au urmatoarele drepturi:

 

 1. a) Dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 2. b) Dreptul de acces: Puteti solicita informatii legate de datele personale pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii legate de categoriile de date pe care le detinem sau pe care le controlam, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat daca le-am obtinut indirect si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.
 3. c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucram referitoare la dumneavoastra. Depunem eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale aflate in posesia noastra care sunt utilizate in mod continuu, corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispunem.
 4. d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale.
 5. e) Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra.
 6. f) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamântul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca marketingul s-a bazat pe consimtamântul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamântul.
 7. g) Dreptul de a depune o reclamatie: Puteti depune o reclamatie la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor personale:

Nume:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România

Telefone:

+40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

[email protected]

8.     TRANSFERUL DATELOR PERSONALE IN AFARA SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN

·         Informatiile personale pot fi prelucrate de personal al nostru care activeaza in afara Spatiului Economic European (Uniunea Europeana, Islanda, Norvegia si Liechtenstein), precum si de alti imputerniciti, membri ai grupului nostru sau terti, pentru scopurile mentionate la sectiunea 2.

·         In cazul in care furnizam orice date personale privitoare la dvs. catre membri ai grupului nostru sau alte societati afiliate sau imputerniciti dinafara SEE, vom lua masuri adecvate pentru a ne asigura ca destinatarul protejeaza informatiile dvs. personale in mod adecvat, in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. Aceste masuri includ, in situatia furnizorilor de servicii cu sediul in alte tari aflate in afara Spatiului Economic European (inclusiv Turcia), incheierea de clauze standard aprobate de Comisia Europeana.

·         Pentru a solicita mai multe detalii cu privire la masurile luate pentru a va proteja informatiile personale in cazurile mentionate mai sus ne puteti contacta la orice moment la [email protected]

9. MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE DE SECURITATE

·         Dogan Media International este determinata sa protejeze informatiile personale impotriva oricarei pierderi, utilizari abuzive, dezvaluiri, modificari, indisponibilizari, acces neautorizat si distrugere, si isi ia toate masurile rezonabile pentru a asigura confidentialitatea informatiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor masuri adecvate de natura organizationala si tehnica.

·         In procesul de furnizare a datelor cu caracter personal catre noi, informatiile dvs. personale pot fi transferate prin internet. Desi depunem eforturi sustinute pentru a proteja informatiile personale pe care ni le puneti la dispozitie, schimbul de informatii dintre noi si dvs. prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informatiilor dvs. personale pe care ni le transmiteti prin internet si prin urmare transmiterea efectuata in acest fel se face pe riscul dvs. Odata ce am primit informatiile dvs. personale, vom utiliza proceduri stricte si metode de securitate pentru a impiedica accesul neautorizat la aceste informatii.

                10.MODIFICARI PRIVIND NOTA DE INFORMARE

Aceasta nota de informare poate fi modificata ori de câte ori consideram necesar. Orice modificari efectuate la aceasta nota de informare vor fi afisate pe aceeasi pagina de internet, si va pot fi aduse la cunostinta prin email sau alt mijloc de comunicare, acolo unde este fezabil.

                11. INTREBARI SUPLIMENTARE SI FORMULAREA DE RECLAMATII

Va rugam sa adresati intrebarile dumneavoastra privind subiectul protectiei datelor si orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra la urmatoarele informatii de contact:

Functie: Responsabil cu protectia datelor

Email: [email protected],

Adresa: Bucuresti, Bd. Marasti nr. 65-67, Intrarea D, Pavilion D, Sector 1, Cod Postal 011465,

Tel: +40 031 4075555, Fax: +40 031 8055942.

Daca nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o reclamatie si la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (vedeti paragraful 7.(g).