Stiri

Ce documente sunt necesare pentru adăugarea unui punct nou de lucru al firmei

Ce documente sunt necesare pentru adăugarea unui punct nou de lucru al firmei
[Sursa foto: Facebook ]
Când activitatea fizică a unei firme nu se desfăşoră la sediul social, este nevoie de un punct de lucru.

 Din acest articol vei afla de ce documente ai nevoie pentru a adăuga un nou punct de lucru al firmei. Punctul de lucru poate fi şi la sediul social, însă dacă activitatea fizică se desfăşoară în altă parte, acel loc trebuie adăugat ca punct de lucru al firmei.

Documente necesare pentru adăugarea unui punct de lucru al firmei

- Actul constitutiv al societății

- Certificatul constatator al societății

- Declarația model 3

- Decizie a Asociatului Unic/Hotărârea AGA, după caz

- Anexă contor cuvinte la Decizie/Hotărâre AGA

- Dovada folosinței/deținerii spațiului ce urmează a fi folosit drept punct de lucru (contract de comodat, închiriere, certificat de moștenitor, titlu de proprietate, contract de vânzare etc.)

- Acordul vecinilor (dacă este cazul) 

Ce documente sunt necesare pentru adăugarea unui punct nou de lucru al firmei

Când se înregistrează la ANAF un punct de lucru

Potrivit art. 32 alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ”Orice persoană subiect al unui raport juridic fiscal, inclusiv operatorul economic, instituția publică și instituția publică locală, care are organizată o entitate, cu sau fără personalitate juridică, la altă adresă decât sediul social al subiectului respectiv, cu minimum 5 persoane care realizează venituri din salarii, are obligația să solicite înregistrarea fiscală a entității respective, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, la organul fiscal din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a

cărui rază teritorială se află adresa unde se desfășoară efectiv activitatea acelei entități. Solicitarea se face în termen de 30 de zile de la data înființării, pentru entitățile nou-înființate. Organul fiscal are obligația ca, în termen de 5 zile de la înregistrarea fiscală, să transmită o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală primarului unității administrativ-teritoriale/sectorului municipiului București în a cărei/cărui rază teritorială își desfășoară efectiv activitatea entitatea respectivă. Plătitorii de salarii și de venituri asimilate salariilor au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea astfel încât aceasta să reflecte impozitul aferent veniturilor fiecărei luni, calculat, reținut și virat, pe fiecare entitate care intră sub incidența prezentului alineat.”

 Astfel, dacă la la punctul de lucru există minimum 5 angajați, acesta trebuie înregistrat și la ANAF. Iată de ce documente ai nevoie. Acestea se vor depune în raza sediului ANAF din proximitatea punctului de lucru.

- formularul 060 – in doua exemplare orginale, unul ramane la tine si unul se duce la ANAF

- rezoluția de la Registrul Comerțului (adică documentele în baza cărora s-a înființat punctul de lucru), în copie

- dovada deținerii spațiului ca punct de lucru (practic documentele pe care le-ai depus la Registrul Comerțului atunci când ai înființat punctul de lucru), în copie

- buletinul administratorului, în copie

- dacă este cazul, împuternicirea persoanei care depune documentele la ANAF