Stiri

Admitere ASE 2022: Cu ce medii se intră la fără taxă?

Admitere ASE 2022 Cu ce medii se intră la fără taxă
[Sursa foto: Facebook ]
Cum poţi deveni student la ASE? Iată cum se dă admiterea în 2022!

ASE este cea mai renumită universitate economică din ţară, care vine şi în acest an cu o ofertă bogată pentru viitorii studenţi. Pentru anul universitar 2022-2023 vor fi repartizate către studenţi 6115 locuri la învăţământ cu frecvenţă şi 895 la învăţământ la distanţă. Dintre acestea, aproximativ jumătate sunt locuri la buget. Iată în ce constă admiterea!

Ce facultăţi există în cadrul ASE în 2022

Academia de Studii Economice îşi aşteaptă studenţii la următoarele facultăţi:

- Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine;

- Administrație și Management Public;

- Business și Turism;

- Cibernetică, Statistică și Informatică Economică;

- Contabilitate și Informatică de Gestiune;

- Drept;

- Economie Agroalimentară și a Mediului;

- Economie Teoretică și Aplicată;

- Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori;

- Management.

Admitere ASE 2022 Cu ce medii se intră la fără taxă

Cum se dă admiterea la ASE în 2022

Cei care îţi doresc să devină studenţi în cadrul Academiei de Studii Economice trebuie să ştie că admiterea din acest an se va face exclusiv online. Admiterea se desfăşoară pe platforma admitere.ase.ro, prin concurs bazat pe: 

1. Eseu Motivaţional evaluat cu calificativul admis/respins și redactat în: 

- limba română, pentru programele cu predare în limba română și pentru programul de studii Limbi moderne aplicate (engleză, franceză);

- o limbă straină (engleză, franceză sau germană) pentru programele cu predare în limba straină respectivă; 

- limba romană și o limbă straină, dacă vă înscrieți și la programe cu predare în limba română și la programe cu predare în limbă străină.

Candidaţii vor încărca pe platforma admitere.ase.ro eseul/eseurile motivaționale privind alegerea ASE și a programului de studii (prima opțiune), datat, semnat, scanat/fotografiat.

2. Test de competenţă lingvistică susţinut online şi notat cu calificatiful admis/respins pentru candidații care optează pentru programe cu predare în limbă străină (engleză, franceză sau germană). Candidații la programul Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) susțin testul de competență lingvistică la limba engleză. Fac exceptie candidații care încarcă pe platforma admitere.ase.ro unul dintre certificatele de competenta lingvistică recunoscute de ASE sau cei care au absolvit studiile liceale urmate integral în limbile engleză, franceză sau germană, precum și cele urmate la secția bilingv la programele acreditate. 

3. Media generală de admitere calculată ca medie ponderată între media obținută la examenul de bacalaureat cu 70% și media anilor de studii cu 30%. 

Admitere ASE 2022 Cu ce medii se intră la fără taxă

Cu ce medii s-a intrat la ASE în 2021

Ierarhizarea candidaţilor, care au obţinut calificativul admis la eseul motivaţional, și, după caz, la proba de competență lingvistică, se face în funcţie de media generală de admitere şi în ordinea opţiunilor precizate de candidat pe platforma admitere.ase.ro. Statutul de student finanțat de la buget sau cu taxă se actualizează după primul semestru al anului I și apoi anual, în funcție de performanțele universitare.

Anul trecut, cea mai mică medie cu care s-a intrat la ASE la locurile cu taxă a fost 6,00, la Administrarea Afacerilor, în limba franceză. La buget, cea mai mică medie a fost 7,58, la Economie agroalimentară şi a mediului. Iată mai jos cu ce medii s-a intrat la toate facultăţile din cadrul ASE:

Admitere ASE 2022 Cu ce medii se intră la fără taxă