Stiri

Admitere Academia de Poliţie 2022: Cum vor arăta subiectele din acest an?

Admitere Academia de Poliţie 2022 Cum vor arăta subiectele din acest an
[Sursa foto: Facebook ]
Condiţiile de admitere la Academia de Poliţie au fost schimbate în 2022.

Au fost aplicate reguli noi pentru admiterea la Academia de Poliţie în 2022. Proba sportivă nu va mai fi eliminatorie. Candidaţii vor primi note la examenul de evaluare a performanţei fizice. Acestea vor conta în proporţie de 50% la media finală.

Cine se poate înscrie la admiterea la Academia de Poliţie în 2022

La înscrierea la examenul de admitere în Academie de Poliție, candidații înscriși în 2022 vor primi un cod unic de identificare, care va fi folosit pe întreaga durată a concursului.

Se pot înscrie la admitere atât absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă, cât şi absolvenții studiilor efectuate în străînătate și recunoscute de către direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației.

Pentru a se putea înscrie la admiterea la Academia de Poliţie, candidaţii trebuie să îndeplinească mai multe condiţii:

- să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

- să cunoască limba română, scris și vorbit;

- să aibă capacitate deplină de exercițiu;

- să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;

- să aibă vârstă de minimum 18 ani împliniți sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;

- să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat;

- să aibă un comportament corespunzător principiilor și cerințelor de conduită admise și practicate în societate, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar, respectiv să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist, pentru candidații pe

locurile destinate formării inițiale a polițiștilor; 

- să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; 

- să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; 

- să nu fi fost destituiti dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; 

- să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;

- să aibă vârstă de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar* (Jandarmi, Pompieri/IGSU)… *criteriul specific nu se aplică pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a polițiștilor.

- să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținută de vară; *criteriul specific nu se aplică pentru candidațîi pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență/ IGSU (Pompieri).

- să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene (UE) în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului; 

- să nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ. 

Admitere Academia de Poliţie 2022 Cum vor arăta subiectele din acest an

Ce probe se dau la admiterea la Academia de Poliţie

Candidaţii trebuie să treacă de patru probe pentru a fi admişi la Academia de Poliţie. În primă fază, aceştia trebuie să treacă probele medicale şi psihologice, apoi pe cele sportive şi teoretice.

Proba medicală

Candidatul trebuie să se prezinte la consult la Centrul Medical Judeţean, unde medicii desemnați de Ministerul Afacerilor Interne se vor asigura că starea sa de sănătate este optimă pentru a putea participa la Examenul de Admitere și că acesta nu suferă de una dintre afecțiunile descrise în Baremul Medical aflat în vigoare. Candidaţii care vor primi avizul "Apt" vor putea continua cu următoarele probe, iar cei care vor avea pe fişa medicală "Inapt" vor fi eliminaţi din concurs.

Proba psihologică

Proba Psihologică pentru Academia de Poliție se va realiza la nivelul IPJ, sub îndrumarea specialiştilor din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI. Candidaţii vor da un examen, compus dintr-o serie de întrebări şi de teste psihologice. Pentru candidaţii care au fost declaraţi "inapţi medical", concursul se va încheia.

Admitere Academia de Poliţie 2022 Cum vor arăta subiectele din acest an

Proba sportivă

Proba sportivă constă în parcurgerea în întregime a unui traseu, după cum urmează:

1. Obstacolul nr. 1 (Săritură în lungime de pe loc): De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritură în lungime de pe loc, respectiv flexarea genunchilor și balansarea brațelor înapoi, impulsia cu ambele picioare în sol și tragerea brațelor înainte, zborul și aterizarea pe ambele picioare, în spațiul delimitat, fără atingerea liniei de start.

2. Deplasare 18 metri.

3. Ocolire jalon, spre stânga.

4. Deplasare 8 metri.

5. Obstacolul nr. 2 (Trecerea prin pas sărit peste saltea): Candidatul execută trecerea prin pas sărit peste saltea.

6. Deplasare 10 metri.

7. Ocolire jalon, spre dreapta.

8. Deplasare 3 metri.

9. Obstacolul nr. 3 (Două rostogoliri succesive înainte, peste cap, pe saltea): Candidatul execută 2 (două) rostogoliri succesive înainte

10. Deplasare 8 metri.

11. Obstacolul nr. 4 (Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, dispusă în formă L, cu transport de greutăți): Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăți de câte 10 kilograme fiecare, depozitate în față băncii de gimnastică, într-un spațiu de dimensiunea de 0,60 x 0,60 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăților, depozitarea greutăților într-un stativ cu înălțimea de la podea de 1,90 metri, respectiv 1,60 metri de la nivelul superior al băncii și coborârea. Banca de gimnastică se parcurge, prin deplasare, începând cu latura lungă și se continuă cu latura scurtă, în continuarea acesteia, spre stânga.

12. Deplasare 19,75 metri.

13. Ocolire jalon, spre dreapta.

14. Obstacolul nr. 5 (Deplasare între șicane): Candidatul se deplasează pe o distanță de 10 metri, ocolește jalonul spre stânga și se deplasează 10 metri, fără a se sprijini pe jaloane sau a le doborî.

15. Ocolire jalon spre dreapta.

16. Deplasare 10 metri.

17. Obstacolul nr. 6 (Săritură în sprijin depărtat peste capra de gimnastică): Din deplasare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică și aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu altă parte a corpului.

18. Deplasare 2 metri.

19. Ocolire jalon, spre stânga.

20. Obstacolul nr. 7 (Trecerea pe sub un obstacol marcat): Candidatul traversează obstacolul acoperit; închis cu material textil opac, la intrare și la ieșire.

21. Deplasare 4 metri.

22. Obstacolul nr. 8 (Escaladarea unei lăzi de gimnastică): Candidatul execută escaladarea obstacolului așezat transversal pe direcția de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează în picioare și continuă deplasarea.

23. Deplasare 2 metri.

24. Ocolire jalon, spre dreapta.

25. Deplasare 10 metri.

26. Obstacolul nr. 9 (Transportul unui manechin prin târâre): Candidatul se întoarce și execută priză pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Manechinul este poziționat cu picioarele la linia de start și capul pe sensul de deplasare. Transportul manechinului pe distanță de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu jalonul poziționat la 5 metri, ocolește jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta și continuă deplasarea înapoi la linia de plecare, picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu linia de plecare.

27. Deplasare 10 metri

28. Ocolire jalon, spre stânga.

29. Obstacolul nr. 10 (Aruncare minge de handbal de pe loc la țintă): Candidații se opresc în față pragului/liniei dispus/e transversal pe direcția de aruncare și aruncă la țintă aflată la 10 (zece) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, o minge de handbal dintre cele două avute la dispoziție. O aruncare este considerată reușită dacă mingea a atins ținta, cu condiția să nu fi atins solul înainte de țintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a două încercare executându-se obligatoriu doar în situația în care prima aruncare este nereușită. În situația în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ținta, atinge solul înainte de țintă, este scăpată spre înainte/înapoi/lateral sau se depășește pragul/linia de aruncare, candidatul se oprește la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu și mai are dreptul la o singură aruncare.

30. Deplasare 10 metri.

31. Obstacolul nr. 11 (Detenta pe verticală): Din deplasare, candidatul sare și atinge un obiect suspendat de la sol. Fiecare candidat are dreptul la o singură încercare

32. Deplasare 10 metri.

33. Obstacolul nr. 12 (Naveta 12 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane): Din deplasare, candidatul ridică un jalon și se deplasează cu acesta până la o linie de demarcare aflată la 20 de metri distanță, depune jalonul după linia de demarcare și preia un alt jalon de culoare diferită, cu care revine în alergare până la cealaltă linie de demarcare aflată la 20 de metri distanță, după care se depune jalonul. Se efectuează 6 cicluri dus-întors. După fiecare deplasare pe distanță de 20 de metri, jaloanele se depun succesiv, prin suprapunere, după linia de demarcarcare. 

Proba scrisă

Candidaţii trebuie să treacă şi de probele teoretice pentru a fi admişi la Academia de Poliţie. La Facultatea de Științe Juridice și Administrative – specializarea „Drept”, Facultatea de Poliție, Facultatea Poliție de Frontieră și Facultatea de Jandarmi, probele scrise constau într-un test grilă la limba română, o limbă străină şi istorie. 

Candidaţii Facultăţii de Arhivistică candidaţii vor da un test grilă la istorie, iar la Facultatea de Pompieri, probele constau tot în teste grilă, la Algebră și Elemente de analiză matematică şi la Fizică (Mecanică, Fizică moleculară și Termodinamică, Electricitate).

Citeste si: Admitere Unibuc 2022: La ce facultăţi se intră pe bază de dosare?

Admitere Academia de Poliţie 2022 Cum vor arăta subiectele din acest an

Calendarul de admitere la Academia de Poliţie în 2022

- 21-27 iulie 2022: achitarea de către candidații declarați apt psihologic a taxei de înscriere la concurs, online (data operațiunii bancare).

- 1 august 2022: transmiterea la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” de către unitățile de recrutare a tabelului nominal cu candidații care au depus dosar recrutare în volum complet, inclusiv copie cerere înscriere și documente

- 4-10 august 2022: procesarea informațiilor și repartizarea computerizată a candidaților pe centre zonale de selecție, la nivelul Academiei de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza

- 12-17 august 2022: transmiterea de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” a formularelor și evidențelor necesare desfășurării probelor la centrele zonale de selecție

- 19 august 2022: afișarea la sediul Academiei (inclusiv pe site-ul oficial al instituției)/ la centrele zonale a listei candidaților la concursul de admitere și a sălilor unde se desfășoară proba de evaluare a performanței fizice

- 22-28 august 2022: susținerea probei de evaluare a performanței fizice

- 29 august 2022: afișarea listei candidaților pentru susținerea probelor scrise și repartiția acestora pe serii de concurs

- 30-31 august 2022: susținerea probelor scrise

- 1 septembrie 2022: afișarea rezultatelor provizorii la probele scrise

- 1-2 septembrie 2022: depunerea contestațiilor la probele scrise – online la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

- 3-4 septembrie 2022: soluționarea contestațiilor la probele scrise (la sediul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”) și afișarea ierarhizării provizorii a candidaților după probele scrise

- 6-29 septembrie 2022: examinarea medicală – candidații cuprinși în listele provizorii în categoria celor care au promovat proba scrisă după soluționarea contestațiilor se vor prezența la unitățile de recrutare în vederea întocmirii fișei medicale;

- transmiterea de către unitățile de recrutare a concluziilor examinării medicale

- 30 septembrie 2022: afișarea rezultatelor definitive ale candidaților declarați „admis”

- 1 octombrie 2022: prezentarea candidaților declarați „admis” în vederea înmatriculării