Regulamente

REGULAMENT OFICIAL CONCURS TEDx Together 2020

REGULAMENT OFICIAL CONCURS TEDx Together 2020

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL

1.1.       Organizatorul este Societatea BIZHUB SRL cu sediul social in Cluj-Napoca, str. Pitesti, nr.19, judet Cluj, avand CUI 32105374, Nr. reg. com: J12/2499/2013, denumita in continuare „ Organizatorul ”.

1.2.       Concursul se va derula conform prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “ Regulamentul ”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii.

1.3.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Concursului, iar participantii au obligatia de a verifica varianta actualizata a Regulamentului.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

2.1.       Concursul se desfasoara pe Radio Impuls, in cadrul emisiunii „Uzina De Dume”.

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

3.1.       Concursul se desfasoara in perioada 16.03.2020-01.06.2020, durata exacta fiind cea decisa de Organizator, acesta avand dreptul oricand sa o modifice (denumita in continuare „ Perioada Concursului ”).

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1.       Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data inceperii Concursului.

4.2.       Nu pot participa la Concurs angajatii si/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenere implicate in organizare, precum si sotii/sotiile, rudele si afinii acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv.

 

SECTIUNEA 5. PREMII:

5.1.       Premiile acordate constau in 12 invitatii duble in cadrul evenimentului TEDx Together 2020( Cluj), organizat in data de 06.06.2020 („Premiile”).

5.2       Valoarea unui bilet este de 79 EUR( TVA inclus)

5.2.       Valoarea totala a premiilor este de 1896 EUR( TVA inclus)

5.3.       Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a Premiilor.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI:

6.1. In fiecare zi in care se va desfasura concursul se vor face de catre moderatori mentiuni verbale cu privire la caracteristicile TEDxCluj Together. Moderatorii invita ascultatorii sa participe la concurs doar in momentul difuzarii semnalului de concurs.

Moderatorii vor pune intrebari din caracteristicile evenimentului TEDxCluj prezentate anterior. Primul ascultator care va intra in direct si va oferi raspunsul corect la intrebarea de concurs va fi declarat castigator.

6.2.       Numele castigatorilor vor fi anuntate in direct in timpul emisiunii „Uzina de Dume”.

 

SECTIUNEA 7. INMANAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR:

7.1.       Premiile se inmaneaza de catre Organizator, prin email direct catre castigator.

7.2.       Castigatorul va oferi orice detalii sau informatii suplimentare cerute de Organizator iar in masura in care acestea nu sunt suficiente sau satisfacatoare, la libera apreciere a Organizatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu oferi Premiul castigat si/sau de a-l oferi unui alt Participant.

7.3. Pentru a fi validati si pentru a intra in posesia premiului, castigatorii comunica Organizatorului,in termenul comunicat de Organizator, copia actului de identitate, adresa de email.

7.4. Pentru a fi validat drept castigator, participantul la Concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile descrise in Sectiunile 4, 6 si 7 ale Regulamentului.

7.5. Premiile vor fi transmise de Organizator la adresa de email indicata de castigator, in termen de 5 zile de la validarea castigatorului.

7.6. In cazul in care numarul de castigatori validati conform criteriilor descrise va fi mai mic decat numarul premiilor, surplusul de premii va ramane in posesia Organizatorului.

7.7. Refuzul concurentului de a primi premiul conduce in mod automat la pierderea acestuia.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE:

Daca va fi cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a Participantului validat ca si câstigator.

Orice alte obligatii in legatura cu participarea la Concurs sau intrarea in posesesia Premiilor (ca de exemplu: cheltuieli legate de accesul la internet in vederea participarii la Concurs, cheltuieli de deplasarea Participantului pentru ridicarea Premiului etc.) revin in exclusivitate Participantilor validati ca si castigatori.

Prin participare la Concurs, Participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta Campanie.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII:

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme tehnice in legatura cu inscrierea in cadrul Concursului, oricare ar fi cauza acestor probleme, incluzand dar nelimitandu-se la probleme cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in cadrul Concursului. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita inscrierea in cadrul concursului in perioada de desfasurare a acestuia.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru situatiile in care Premiile sunt pierdute sau in orice fel afectate in timpul transportului prin curier. De asemenea, Organizatorul nu ofera nicio garantie de buna-functionare a Premiilor.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII:

In cazul unor potentiale contestatii ale participantilor acestea vor fi solutionate pe cale amiabilia si  in baza prevederilor prezentului Regulament.

Contestatiile se pot face in 12 de ore de la data anuntarii castigatorilor pe post si/sau pe o pagina de Facebook operata de Organizator.

Contestatia se trimite la sediul Organizatorului si va cuprinde in mod obligatoriu:

  1. i) numele, domiciliul, date de identificare;
  2. ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Nu vor fi luate in considerare contestatiile anonime, neinteligibile, sau care conțin expresii triviale si/sau calomnioase, ori nu au ca obiect Concursul.

 

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA:

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in dificultate semnificativa de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, dar si avarierea Premiilor in timpul transportului prin curier, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de orice raspunderea privind desfasurarea Concursului sau inmanarea Premiilor.

 

SECTIUNEA 12. DATE CU CARACTER PERSONAL:

Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal in scopul desfasurarii Concursului. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Organizatorului este disponibila pe siteul acestuia, la adresa: https://tedxcluj.com/termeni-conditii-gdpr/.