Regulamente

REGULAMENT OFICIAL CONCURS „DE PASTE, TE PASTE UN PREMIU!”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1. Organizatorul este SERVICII PUBLICE S.A., o societate organizata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Loc. Cluj Napoca, str. Albiei nr. 4. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J12/1868/1995, avand cod fiscal RO7777870, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2. Concursul se va derula conform prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, publicand varianta actualizata a Regulamentului.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

2.1. Concursul se dasfasoara de Luni pana Vineri in cadrul emisiunii “Uzina de Dume” intre orele 13:00-16:00.

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

3.1. Concursul se desfasoara incepand cu data de 26.04.2021

si pana pe 30.04.2021, durata exacta fiind cea decisa de Organizator, acesta avand dreptul oricand sa o modifice (denumita in continuare „Perioada Concursului”).

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data inceperii concursului.

4.2. Nu pot participa la concurs angajatii si/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenere implicate in organizare, precum si sotii/sotiile, rudele si afinii acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv si nici persoanele care nu au cont propriu de Instagram. 

SECTIUNEA 5. PREMII:

5.1. Organizatorul ofera un total de 3 (trei) premii, un miel, un butoias cu vin si un cofraj cu oua, („Premiile”).

5.2. Valoarea totala a premiilor este de 500 RON.

5.3. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a Premiilor.

5.4. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile acordate.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI:

6.1. Incepand cu data de 26.04.2021, in cadrul emisiunii Uzina de Dume ascultatorii vor fi invitati in momentul in care aud semnalul de concurs dat de dj-i sa recunoasca un scurt fragment muzical precizand numele melodiei sau numele artistului/trupei.

6.2. Cei care reusesc sa recunoasca numele melodiei sau numele artistului/trupei vor intra in finala acolo unde cu ajutorul unui site de extragere, random.org, dintre toti finalistii va fi ales un castigator al premiului precizat mai sus in cadrul Sectiunii 5.

SECTIUNEA 7. INMANAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR:

7.1. Dupa declararea castigatorului, acesta va fi contactat de catre Organizator prin apel telefonic pe numarul de pe care a sunat in momentul inscrierii in concurs. Premiul v-a fi expediat prin curier la aresa indicata de catre castigator.

7.2. Castigatorul va oferi orice detalii sau informatii suplimentare cerute de Organizator iar in masura in care acestea nu sunt suficiente sau satisfacatoare, la libera apreciere a Organizatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu oferi Premiul castigat.

7.3. Pentru a fi validat si pentru a intra in posesia premiului, castigatorul comunica Organizatorului,in termenul comunicat de Organizator, copia actului de identitate, si declaratia/proces-verbal de acceptarea premiului semnata de castigator.

7.4. Pentru a fi validat drept castigator, participantul la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile descrise in Sectiunile 4, 6 si 7 ale Regulamentului.

7.5 In cazul in care nu va exista un castigator validat, Premiul va ramane in posesia Organizatorului.

7.6. Refuzul unui concurent de a primi Premiul, conduce in mod automat la pierderea acestuia.

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE:

Daca este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a participantului validat ca si castigator.

Orice alte obligatii in legatura cu participarea la concurs revin in exclusivitate participantului validat ca si castigator.

Prin participare la concurs, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta campanie.

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII:

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme tehnice in legatura cu participarea in cadrul concursului, oricare ar fi cauza acestor probleme.

Organizatorul isi rezerva dreptul ca in situatia incalcarii oricarei prevederi din prezentul Regulament, sa descalifice participantul respectiv cu efect imediat.

SECTIUNEA 10. LITIGII:

In cazul unor potentiale contestatii ale participantilor acestea vor fi solutionate pe cale amiabilia si in baza prevederilor prezentului Regulament.

Contestatiile se pot face in 12 de ore de la data finalizarii concursului.Contestatia se trimite la sediul Organizatorului si va cuprinde in mod obligatoriu:

i) numele, domiciliul, date de identificare;

ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Nu vor fi luate in considerare contestatiile anonime, neinteligibile, sau care conțin expresii triviale si/sau calomnioase, ori nu au ca obiect concursul.

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA:

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in dificultate semnificativa de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, dar si avarierea Premiilor in timpul transportului prin curier, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de orice raspunderea privind desfasurarea concursului sau inmanarea Premiilor.

SECTIUNEA 12. DATE CU CARACTER PERSONAL:

Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal in scopul desfasurarii Concursului. Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Organizatorului este disponibila pe siteul acestuia. Pentru politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a Dogan Media International SA, operatorul postului de Radio Impuls, va rugam consultati sectiunea dedicata de pe siteul radioimpuls.ro.