Stiri

Model de cerere pentru motivarea absențelor la școală: Ce informații trebuie să cuprindă

Model de cerere pentru motivarea absențelor la școală: Ce informații trebuie să cuprindă
Model de cerere pentru motivarea absențelor la școală [Sursa foto: PixaBay]
Se întâmplă ca uneori elevii să nu poată merge la școală din motive personale sau medicale. Iată cum trebuie să procedezi dacă dorești motivarea absențelor!

În cazul în care elevul nu poate ajunge la școală din cauza unor motive personale sau medicale, părinții trebuie să completeze o cerere pentru motivarea absențelor.  Documentul trebuie să fie depus în termen de 7 zile către învățător sau diriginte, după ce elevul s-a întors la școală, în caz contrar absențele nu pot fi motivate. Iată ce informații trebuie să cuprindă cererea pentru ca absențele să fie motivate. 

Citește și: Actrița Emilia Clarke, nevoită să facă fata bullying-ului după ce a publicat o poză cu ea nemachiată. Internauții au sărit cu tot felul de critici la adresa aspectului ei fizic

Model de cerere pentru motivarea absențelor la școală: Ce informații trebuie să cuprindă
Model de cerere pentru motivarea absențelor la școală[Sursa foto: freepik]

Citește și: Programul ”Masa caldă” este extins și devine ”Masa sănătoasă”. Cel puțin un milion de elevi vor beneficia de o masă gratuită la școală

Ce informații trebuie să cuprindă cererea pentru motivarea absențelor? 

Părinții trebuie să formuleze o cerere prin care solicită motivarea absențelor, care cuprinde motivele absentării: personale sau medicale. Cererea va fi depusă către învățător sau diriginte în termen de 7 zile de la întoarcerea elevului în colectivitate, iar ulterior aceasta va fi avizată de directorul instituiției de învățământ sau directorul adjunct. Părinții elevilor trebuie să știe că nerespectarea termenului atrage după sine nemotivarea absențelor, iar în cadrul unui semestru absentarea din motive personale sau familiale poate fi de maxim 20 de ore pe semestru. 

În cazul absentării din motive medicale, acestea trebuie să fie dovedite cu acte și trebuie să fie vizate de către medicul instituției de învățământ sau medicului de familie înainte de a fi prezentate învățătorului sau dirigintelui. Actele medicale pe baza carora se motiveaza absentele sunt: 

  • adeverinta eliberata de medicul cabinetului scolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, 
  • adeverinta/certificat medical/ foaie de externare/ scrisoare medicala eliberat(a) de unitatea sanitara in care elevul a fost internat. 

În cazul în care elevul are prea mult absențe nemotivate, profesorul are obligația de a informa în scris părinții sau reprezentanții legali ai acestuia. Dacă elevul absentează, deoarece participă la competiții sportive locale, naționale sau internaționale, atunci cluburile sau instituțiile sportive trebuie să transmită către directorul școlii o solicitare scrisă pentru motivarea absențelor. În astfel de situații, directorul va aproba cererea cu condiția ca elevul să recupereze materia predată. 

Model de cerere pentru motivarea absențelor la școală: Ce informații trebuie să cuprindă
Model de cerere pentru motivarea absențelor la școală[Sursa foto: portalinvatamant]

Citește și: Structura anului școlar 2023- 2024: Când timp durează vacanța de vară?

Potrivit portalinvatamant.ro, legislația referitoare la absențele elevilor se regăsește în Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățămant preuniversitar (ROFUIP).

  • Art 94 (2) Motivarea absentelor se face de catre invatatorul/ institutorul/ profesorul pentru invatamantul primar/profesorul diriginte in ziua prezentarii actelor justificative.
  • Art 94 (3) In cazul elevilor minori, parintii sau reprezentantii legali au obligatia de a prezenta personal invatatorului/ institutorului/ profesorului pentru invatamantul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absentele copilului sau.
  • Art 94 (5) In limita a 40 de ore de curs pe an scolar, fara a depasi 20% din numarul orelor alocate unei discipline, absentele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale parintelui sau reprezentantului legal al elevului sau ale elevului major, adresate invatatorului/ institutorului/ profesorului pentru invatamantul primar/ profesorului diriginte al clasei, avizate in prealabil de motivare de catre directorul unitatii de invatamant.
  • Art 95 (1) La cererea scrisa a directorilor unitatilor de invatamant cu program sportiv suplimentar, a profesorilor- antrenori din unitatile de invatamant cu program sportiv integrat, a directorilor cluburilor sportive scolare/asociatiilor sportive scolare sau a conducerilor structurilor nationale sportive, directorul unitatii de invatamant aproba motivarea absentelor elevilor care participa la cantonamente si la competitii de nivel local, judetean, regional, national si international.
  • Art 95 (2) Directorul unitatii de invatamant aproba motivarea absentelor elevilor care participa la olimpiadele si concursurile scolare si profesionale organizate la nivel local, judetean/interjudetean, regional, national si international, la cererea scrisa a profesorilor indrumatori/ insotitori.