Stiri

Care este vârsta maximă pentru angajările în MApN și MAI

Care este vârsta maximă pentru angajările în MApN și MAI
[Sursa foto: Facebook ]
Cei care vor să lucreze în MApN sau în MAI trebuie să îndeplinească mai multe criterii.

 Dacă vrei să îmbraci haina de militar sau să lucrezi în MAI, trebuie să ştii că ai de îndeplinit mai multe cerinţe, iar una dintre ele este vârsta. Iată care sunt criteriile de recrutare în Armata Română şi în Poliţia Română!

Criterii de recrutare în MApN

Care este vârsta maximă pentru angajările în MApN și MAI

Acestea sunt condiţiile de înscriere pentru a deveni militar în Armata Română:

- să aibă vârsta de cel mult 26 de ani (24 de ani pentru aviație-naviganți) împliniți în cursul anului;

- să fie absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

- să nu fi parcurs, în întregime sau parțial, un program de studii universitare de licență cu finanțare de la bugetul de stat, iar în cazul în care a parcurs un astfel de program de studii, să menționeze în cererea de înscriere despre aceasta, urmând ca până la data înmatriculării să facă dovada că a

achitat/achită contravaloarea serviciilor de școlarizare de care a beneficiat anterior cu finanțare de la bugetul de stat. 

Criterii de recrutare în MAI

Care este vârsta maximă pentru angajările în MApN și MAI

Dacă vrei să devii poliţist, trebuie să îndeplineşti aceste cerinţe:

- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

- să cunoască limba română scris şi vorbit;

- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

- să fie declaraţi „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;

- verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică vor fi efectuate de către structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;

- să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să-i împlinească în cursul anului în care participă la concurs;

- să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

- dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că a susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;

- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea;

- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

- să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului („candidaţii care au promovat concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi persoanele care urmează să fie încadrate direct în poliţie nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic”);

- să îndeplinească condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.