• Aiud 95.2
 • Alba-Iulia 99.7
 • Bacău 88.8
 • Bârlad 104.9
 • Bistrița 97.3
 • Botoșani 91.1
 • Brașov 91.9
 • București 88.0
 • Buzău 96.7
 • Câmpeni 96.2
 • Câmpina 88.6
 • Cluj-Napoca 101.5
 • Constanța 96.9
 • Craiova 92.0
 • Focșani 95.3
 • Piatra Neamț 102.3
 • Ploiești 88.3
 • Râșnov 104.5
 • Sibiu 88.4
 • Sinaia 103.6
 • Tg. Mureș 106.4
 • Timișoara 93.9
 • Tulcea 91.4
Regulamente

REGULAMENT OFICIAL CONCURS „CASCĂ URECHEA”

SECTIUNEA 1.  ORGANIZATORUL

1.1.       Organizatorul este DOGAN MEDIA INTERNATIONAL S.A, cu sediul in B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo – Intrarea D, Pavilion T,sectorul 1,  Cod Postal: 011465,  Bucuresti, Romania, Tel: +40 031 4075555, Fax: +40 031 8055941, cod  unic de inregistrare 18684823, J 40/8139/2006, denumita in continuare „ Organizatorul ”.

1.2.       Concursul se va derula conform prezentului Regulament Oficial (denumit in continuare “ Regulamentul ”), fiind obligatoriu pentru toti participantii.

1.3.       Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, publicand varianta actualizata a Regulamentului.  

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

2.1.       Concursul se desfasoara pe Radio Impuls Romania si pe aplicatia Radio Impuls.

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

3.1.      

Concursul se desfasoara in perioada 21.09.2020- 18.12.2020, durata exacta fiind cea decisa de Organizator, acesta avand dreptul oricand sa o modifice (denumita in continuare „ Perioada Concursului ”).

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE:

4.1.       Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau resedinta in Romania, care au implinit 18 ani pana la data inceperii concursului.

4.2.      

Nu pot participa la concurs angajatii si/sau colaboratorii Organizatorului, ai companiilor partenere implicate in organizare, precum si sotii/sotiile, rudele si afinii acestora pana la gradul al IV-lea inclusiv.

 

SECTIUNEA 5. PREMII:

5.1. Organizatorul ofera un total de 14 premii, dupa cum urmeaza:

- 13 premii saptamanale, fiecare premiu constand intr-o pereche de casti audio (Noise Canceling, Wireless);

- 1 (unul) premiu constand intr-un autoturism marca Hyundai I20 – Marele Premiu

denumite impreuna  „ Premiile ”.  

Valoarea Premiilor: premiile saptamanale au o valoare unitara de 403,35 lei+ TVA. Marele premiu are o valoare de 11.253 Eur brut (la curs de vanzare EUR/RON al Unicredit Bank din ziua platii).

5.2. Nu se acorda contravaloarea in bani sau in alte produse a Premiilor.

5.3. Marele Premiu va fi inmanat castigatorului validat fara inmatriculare, transport sau asigurare, lasand in seama castigatorului toate aceste cheltuieli. 

5.4. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea premiilor si nu acorda termen de garantie, de utilizare sau functionare pentru premiile acordate.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CONCURSULUI:

6.1.       Zilnic, de luni pana joi, un cuvant cheie va fi anuntat in programele difuzate pe statia radio Impuls. Ascultatorul participant la concurs trebuie sa descrace aplicatia „Radio Impuls” disponibila in AppStore, Google Store si Huawei AppGallery 22, sa intre pe pagina de concurs din aplicatie, sa completeze campurile obligatorii si sa introduca cuvantul cheie al zilei respective. Cuvantul cheie al unei zile poate fi introdus in aplicatie pana la ora 23:59 din ziua respectiva.

6.2.  In urmatoarea zi, la ora 09:00, Organizatorul va extrage, utilizand random.org, o serie de participanti care au introdus in aplicatie cuvantul cheie corect al zile precedente, urmand a contacta cate 1 (unul) participant in fiecare ora, pe parcursul zilei respective. Daca participantul sunat raspunde cu sintagma „ Ascult Radio Impuls ” acesta va intra pe lista scurta pentru extragerea premiului saptamanal care va avea loc in fiecare zi de vineri din Perioada Concursului. Daca raspunde in orice alt fel, participantul nu va intra pe lista scurta pentru extragerea de vineri.

6.3.  Extragerile din zilele de vineri: In fiecare zi de vineri din Perioada Concursului, Organizatorul va extrage, utlizand random.org, din lista scurta intocmita pentru saptamana respectiva potrivit art. 6.2 de mai sus, un participant care va fi sunat in direct intre orele 09:00 – 10:00. Daca participantul raspunde cu sintagma „ Ascult Radio Impuls ”, acesta va fi declarat castigator al premiului saptamanal din saptamana respectiva. Daca participantul nu poate fi contactat sau nu raspunde cu sintagma „ Ascult Radio Impuls ” , Organizatorul va face o noua extragere si procedura de mai sus se va repeta pana la ora 10:00. Daca pana la ora 10:00 nu a fost declarat un castigator al premiului saptamanal, Premiul va ramane in posesia Organizatorului.

6.4. Extragerea pentru Marele Premiu: extragerea pentru Marele Premiu va avea loc in data de 18.12.2020. Extragerea va fi facuta de Organizator cu random.org, la extragere participand toate persoanele care in Perioada Concursului au inscris in aplicatie cuvintele cheie corecte, indiferent daca au fost declarati catigatori ai vreunui premiu saptamanal. Astfel, in data de 18.12.2020, Organizatorul va extrage un participant care va fi sunat in direct intre orele 09:00 – 10:00. Daca participantul raspunde cu sintagma „ Ascult Radio Impuls ”, acesta va fi declarat castigator al Marelui Premiu. Daca participantul nu poate fi contactat sau nu raspunde cu sintagma „ Ascult Radio Impuls ”, Organizatorul va face o noua extragere si procedura de mai sus se va repeta pana la ora 10:00. Daca pana la ora 10:00 nu a fost declarat un castigator al Marelui Premiu, acesta va ramane in posesia Organizatorului.

 

SECTIUNEA 7. INMANAREA PREMIILOR SI VALIDAREA CASTIGATORILOR:

7.1.       Dupa declararea unui castigator, acesta va fi contactat de catre Organizator la datele de contact completate in aplicatie, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a fost declarat castigator. Premiul se inmaneaza personal catre fiecare castigator prin proces verbal, la adresa Organizatorului din B-dul Marasti nr. 65-67, Romexpo – Intrarea D, Pavilion T,sectorul 1,  Cod Postal: 011465,  Bucuresti, in intervalul orar 09:00 – 18:00, de luni pana vineri sau se transmit prin curier, in cazul premiilor saptamanale pentru castigatorii care nu locuiesc in Bucuresti.

7.2.       Fiecare castigator va oferi orice detalii sau informatii suplimentare cerute de Organizator iar in masura in care acestea nu sunt suficiente sau satisfacatoare, la libera apreciere a Organizatorului, acesta din urma isi rezerva dreptul de a nu oferi Premiul castigat.

7.3. Pentru a fi validati si pentru a intra in posesia premiului, castigatorii comunica Organizatorului,in termenul comunicat de Organizator, copia actului de identitate, si declaratia/proces-verbal de acceptarea premiului semnata de castigatori, in forma transmisa de Organizator.

7.4. Pentru a fi validat drept castigator, un participant la concurs trebuie sa indeplineasca cumulativ toate conditiile descrise in Sectiunile 4, 6 si 7 ale Regulamentului.

7.5 In cazul in care nu va exista un castigator validat, Premiul va ramane in posesia Organizatorului.

7.6. Refuzul unui concurent de a primi Premiul, conduce in mod automat la pierderea acestuia.

 

SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE:

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigator in conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a participantului validat ca si castigator.

Orice alte obligatii in legatura cu participarea la concurs revin in exclusivitate participantului validat ca si castigator.

Prin participare la concurs, participantii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat premiilor din prezenta campanie.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII:

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderile, intarzierile sau orice alte probleme tehnice in legatura cu participarea in cadrul concursului, oricare ar fi cauza acestor probleme, incluzand dar nelimitandu-se la probleme cauzate de furnizorul de internet sau de furnizorul de telefonie.

 

SECTIUNEA 10. LITIGII:

In cazul unor potentiale contestatii ale participantilor acestea vor fi solutionate pe cale amiabilia si  in baza prevederilor prezentului Regulament.

Contestatiile se pot face in 12 de ore de la data finalizarii concursului.

Contestatia se trimite la sediul Organizatorului si va cuprinde in mod obligatoriu:

 1. i) numele, domiciliul, date de identificare;
 2. ii) prezentarea motivelor de fapt pe care se intemeiaza contestatia.

Nu vor fi luate in considerare contestatiile anonime, neinteligibile, sau care conțin expresii triviale si/sau calomnioase, ori nu au ca obiect concursul.

   

SECTIUNEA 11. FORTA MAJORA:

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in dificultate semnificativa de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, dar si avarierea Premiilor in timpul transportului prin curier, precum si orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

11.2. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului, Organizatorul va fi exonerat de orice raspunderea privind desfasurarea concursului sau inmanarea Premiilor.

 

NOTA DE INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor personale ale persoanele participante

     in cadrul emisiunii-concurs ``Casca urechea`` la postul  Radio Impuls

 

Campania publicitara „ Casca urechea”( denumita in continuare „Campania”) este organizata de Societatea Dogan Media International S.A. este o societate cu sediul in Bucuresti, Bd. Marasti nr. 65-67, Intrarea D, Pavilion D, Sector 1, Cod Postal 011465, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.  J40/8139/2006, cod fiscal RO 18684823 (denumita in continuare “ Dogan Media ”,`` DMI`` sau “ noi ” ),  titular al licentei postului ``Radio Impuls``, in calitate de Organizator, si Operator de date cu caracter personal.

Avand in vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, denumit in continuare „Regulamentul”, care a devenit aplicabil din 25.05.2018

Prezenta Notificare privind Confidențialitatea descrie tipurile de Informații Personale pe care le colectăm în legătură cu Campania, scopurile pentru care colectăm Informațiile Personale, celelalte părți cu care le putem prelucra/partaja și măsurile pe care le luăm pentru a proteja securitatea datelor. De asemenea, vă informează cu privire la drepturile și opțiunile dvs. legate de Informațiile dvs. Personale și modul în care ne puteți contacta pentru a vă actualiza informațiile de contact sau pentru a obține răspunsuri la întrebările pe care le puteți avea cu privire la practicile noastre de confidențialitate.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta nota de informare pentru a intelege cum prelucram datele dumneavoastra personale

 

 1. CATEGORII DE DATE PRELUCRATE

 

 1. a) Pentru Participanti: daca descarcati aplicatia noastra ``radioimpuls``pe dispozitivul dvs mobil, se vor colecta date tehnice prin module cookie, referitoare la dispozitivul dvs. cum ar fi: informatii dispozitiv, navigatorul de internet, etc.
 2. b) Pentru Participanti: daca accesati din aplicatia ``radioimpuls`` butonul de concurs ``Casca urechea`` pentru a completa formularul de concurs al Campaniei, va vom colecta: numele, prenumele, numarul de telefon si adresa de email, precum si date prin module cookie, precum: sinformatii dispozitiv, navigatorul de internet.

 

Regulament, notificare in formular

 1. c) Prin descarcarea aplicatiei Radio Impuls sunteti de acord ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie prelucrate de Dogan Media International SA conform Politicii de confidentialitate Dogan Media International, respectiv a Politicii de utilizare a datelor Google.
 2. d) Pentru Participanti si Castigatori: numele, prenumele, nr de telefon,vocea, continutul interventiei in direct pe postul nostru de radio.
 3. e) Pentru Castigatori: nume, prenume, nr de telefon, adresa email, date CI, CNP, IBAN (pentru premii in valoare mai mare de 600 RON), premiile obtinute, adresa de livrare, continutul interventiilor in direct la postul de radio Radio Impuls, data si ora interventiilor in direct pe Radio Impuls.
 4. f) Daca intrati pe site-ul nostru radioimpuls.ro pentru a citi Regulamentul Campaniei promotionale, este posibil să colectam date, prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, informatii dispozitiv,navigatorul de internet, anunțurile pe care ati dat click,locație,paginile web pe care le accesati pe site-ul nostru.

Pentru a afla mai multe despre modul in care Dogan Media International va prelucreaza datele cu caracter personal, va rugam accesati Politica de Cookies de pe site-ul www.radioimpuls.ro.

 1. g) Data nasterii- va fi colectata doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

2.     SCOPUL LEGAL AL  PRELUCRARII

 1. a) Pentru Participanti: pentru a va contacta telefonic pe parcursul desfasurarii Campaniei
 2. b) Pentru Castigatori: desemnarea si validarea Castigatorilor si efectuarea formalitatilor pentru acordarea si livrarea premiilor Campaniei
 3. c) Pentru Participanti si Castigatori: pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept, în instanță
 4. d) Realizarea actiunilor de Publicitate in vederea promovarii brandurilor proprii si dupa incetarea Campaniei

 

 1. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII:
 2. 1 Prin participarea la concurs/campanie, v-ati exprimat consimtamantul cu privire la:
 3. 1.1 furnizarea datelor cu caracter personal in vederea participarii la concurs/campanie,
 4. 1.2 identificarii si validarii dvs ca si castigator, inmanarii si primirii premiilor, adica prin acceptarea termenilor Regulamentului;
 5. 1.3 acceptarea de catre dvs. a interventiei telefonice pe postul Radio Impuls
 6. 1.4 acceptarea prelucrarii prin tehnologii ``cookies`` la accesarea site-ului www.radioimpuls.ro;
 7. 1.5 pentru primirea de materiale promoționale, prin care va informam în legătură cu alte servicii/produse media pe care le lansam, pe care le considerăm că pot fi de interes pentru dvs.
 8. 1.6 apelarea telefonica a Operatorului, daca apelul este inregistrat, prin care veti fi atentionati prin mesaj vocal la inceputul respectivei convorbiri, urmand a va exprima optiunea in acest sens.

Va puteti retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise, semnate, la adresa de e-mail [email protected]

 

 • 2 In cazul in care se acorda premii cu valoare mai mare de 600 lei, CNP-ul se prelucreaza pentru Inregistrarea in contabilitate de catre Dogan Media International SA a operatiunilor privind plata premiilor catre castigatorii emisiunii-concurs, avand ca temei legal legislatia privind activitatile contabile..
 • 3 Publicarea/anuntarea numelor câștigătorilor și a premiilor acordate în Campania promoționala organizata, avand ca temei juridic o obligatie legala.
 • 4 Pentru arhivarea datelor conform legislatiei aplicabile;
 • 5 Interesul legitim al Operatorului de promovare a brandurilor proprii. (art.6, alin.1, lit.f din Regulament)
 • 6 Interesul legitim al Operatorului pentru inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale castigatorilor la Campanie,constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu castigatorii pentru procesul de validare și inmanare a premiilor.
 • 7 Pentru efectuarea formalitatilor aferente pentru acordarea premiului revendicat de castigatori, de catre Dogan Media International SA, avand ca temei legal interesul legitim;
 • 8 Punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului, investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, in interesul nostru legitim.
 • 9 Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție în cadrul unei proceduri în fața unei instanțe, a unei proceduri administrative sau a altor proceduri oficiale, avand ca temei juridic interesul nostru legitim.
 • 10 Pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comerciala (ex: in cazul in care Dogan Media, sau o parte substantiala din bunurile sale, este achizitionata de un tert, situatie in care datele personale detinute de Dogan Media vor constitui unul dintre activele transferate), avand ca temei legal interesul legitim.

 

 

 1. PERIOADA DE RETENTIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

 • Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.
 • Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 2 ani de la data colectarii acestora.
 • Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.
 • Convorbirile telefonice care contin date personale ale Participantilor si Castigatorilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 2 ani de la data colectarii acestora.
 • Pentru perioada de retentie a datelor dvs cu caracter personal colectate automat pe site-ul www.radioimpuls.ro, prin intermediul tehnologiei ``cookies``, va rugam sa accesati Politica de Cookieshttps://www.kanald.ro/politica-de-cookies.html, pe website-ul nostru, www.radioimpuls.ro
 • La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

 

5.     CUI DEZVALUIM DATELE PERSONALE 

 1. i) Distribuirea Datelor Personale catre www.radioimpuls.ro:

 Pentru Castigatori: putem partaja Informațiile dvs personale pe care le colectăm cu www.radioimpuls.ro pentru: extragerea castigatorilor, predarea premiilor, contactarea castigatorilor, anuntarea castigatorilor pe pagina www.radioimpuls.ro .

 

 1. ii) Distribuirea Datelor Personale catre alte societati afiliate

Datele Personale pot fi distribuite catre orice alta societate care este membra a grupului nostru. Putem, de asemenea, sa divulgam datele dvs. personale societatilor din grupul nostru daca acestea ne furnizeaza produse si servicii, cum ar fi sisteme IT.

Accesul la datele dumneavoastra personale este limitat numai la acei angajati carora le sunt necesare acele informatii pentru scopuri profesionale, si alte persoane numite de acestia pentru indeplinirea unor sarcini, in special angajati de la departamentele juridic, IT, securitate.

iii)            Dezvaluirea datelor catre terti:

a.     alte entitati cum ar fi autoritati de reglementare, contabili, auditori, avocati sau alti experti externi, in cazul in care activitatea lor necesita aceste informatii; b.    societati care ne furnizeaza produse si servicii, cum ar fi furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica si alti furnizori de servicii externalizare, cum ar fi stocare in afara spatiului de productie propriu;   6.     PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONALE ALE MINORILOR sub 18 ani

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minimum 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul  primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul  va sterge distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

7.     DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, participantii au urmatoarele drepturi:

 

 • 1 Dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

 

7.2  Dreptul de acces: Puteti solicita informatii legate de datele personale pe care le detinem despre dumneavoastra, inclusiv informatii legate de categoriile de date pe care le detinem sau pe care le controlam, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat daca le-am obtinut indirect si cui sunt divulgate aceste date, daca este cazul.

 1. Va vom oferi o copie a datelor dumneavoastra personale la cerere. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative.
 2. Aveti dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si SEE daca ne solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si SEE.

7.3  Dreptul la rectificare: Puteti obtine de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucram referitoare la dumneavoastra. Depunem eforturi rezonabile pentru a mentine datele personale aflate in posesia noastra care sunt utilizate in mod continuu, corecte, complete, actualizate si relevante, pe baza celor mai recente informatii de care dispunem. 7.4  Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care:

 1. a) contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 2. b) prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dumneavoastra personale,
 3. c) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale dar dumneavoastra le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
 4. d) aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza.

7.5  Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale si daca: a)     Datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; b)    Persoana vizata se opune prelucrarii din motive legate de situatia sa particulara; c)     Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; d)    Datele personale trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ii revine Operatorului.                                                   i.    cu exceptia cazului in care datele sunt necesare: e)     pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare; f)     pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem; g)    in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau h)     pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. 7.6  Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamântul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar noi doar le vom restrictiona. §  Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de marketing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca marketingul s-a bazat pe consimtamântul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamântul.

Vă rugăm să rețineți:

 

 • Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim cererea în termen de o lună, care poate fi prelungită cu cel mult încă două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.
 • Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.
 • Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în secțiunea 11 de mai jos.

 

 

7.7  Dreptul de a depune o reclamatie: Puteti depune o reclamatie la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor personale:

Nume:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, România

Telefone:

+40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

[email protected]

8      TRANSFERUL DATELOR PERSONALE IN AFARA SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Informatiile personale pot fi prelucrate de personal al nostru care activeaza in afara Spatiului Economic European (Uniunea Europeana, Islanda, Norvegia si Liechtenstein), precum si de alti imputerniciti, membri ai grupului nostru sau terti, pentru scopurile mentionate la sectiunea 2.

 In cazul in care furnizam orice date personale privitoare la dvs. catre membri ai grupului nostru sau alte societati afiliate sau imputerniciti dinafara SEE, vom lua masuri adecvate pentru a ne asigura ca destinatarul protejeaza informatiile dvs. personale in mod adecvat, in conformitate cu prevederile prezentei note de informare. Aceste masuri includ, in situatia furnizorilor de servicii cu sediul in alte tari aflate in afara Spatiului Economic European (inclusiv Turcia), incheierea de clauze standard aprobate de Comisia Europeana.

 Pentru a solicita mai multe detalii cu privire la masurile luate pentru a va proteja informatiile personale in cazurile mentionate mai sus ne puteti contacta la orice moment la [email protected]

9      MASURI TEHNICE SI ORGANIZATORICE DE SECURITATE

Dogan Media International este determinata sa protejeze informatiile personale impotriva oricarei pierderi, utilizari abuzive, dezvaluiri, modificari, indisponibilizari, acces neautorizat si distrugere, si isi ia toate masurile rezonabile pentru a asigura confidentialitatea informatiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor masuri adecvate de natura organizationala si tehnica.

In procesul de furnizare a datelor cu caracter personal catre noi, informatiile dvs. personale pot fi transferate prin internet. Desi depunem eforturi sustinute pentru a proteja informatiile personale pe care ni le puneti la dispozitie, schimbul de informatii dintre noi si dvs. prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informatiilor dvs. personale pe care ni le transmiteti prin internet si prin urmare transmiterea efectuata in acest fel se face pe riscul dvs. Odata ce am primit informatiile dvs. personale, vom utiliza proceduri stricte si metode de securitate pentru a impiedica accesul neautorizat la aceste informatii.

10.MODIFICARI PRIVIND NOTA DE INFORMARE

Aceasta nota de informare poate fi modificata ori de câte ori consideram necesar. Orice modificari efectuate la aceasta nota de informare vor fi afisate pe aceeasi pagina de internet, si va pot fi aduse la cunostinta prin email sau alt mijloc de comunicare, acolo unde este fezabil.

11. INTREBARI SUPLIMENTARE SI FORMULAREA DE RECLAMATII

Va rugam sa adresati intrebarile dumneavoastra privind subiectul protectiei datelor si orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra la urmatoarele informatii de contact:

Functie: Responsabil cu protectia datelor

Email: [email protected],

Adresa: Bucuresti, Bd. Marasti nr. 65-67, Intrarea D, Pavilion D, Sector 1, Cod Postal 011465,

Tel: +40 031 4075555, Fax: +40 031 8055942.

Vom cerceta si vom incerca sa solutionam orice astfel de reclamatie sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastra.

Daca nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o reclamatie si la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (vedeti paragraful 7.7).