Stiri

Actele necesare pentru schimbarea unui certificat inmatriculare auto deteriorat

schimbare certificat inmatriculare auto
schimbare certificat inmatriculare auto
Ti-ai pierdut sau deteriorat certificatul auto de inmatriculare? Iata cum poti obtine unul nou. Actele necesare pentru a obtine un nou talon auto.

Va prezentam documentele necesare pentru a obtine un nou certificat de inmatriculare, astfel cum sunt solicitate de Directia Regim Permise de conducere si Inmatriculare a Vehiculelor:

schimbare certificat inmatriculare auto
schimbare certificat inmatriculare auto

- cererea solicitantului pentru eliberarea unui nou certificat de inmatriculare, se gaseste la registratura DRPCIV;
- declaratia solicitantului din care sa rezulte pierderea/deteriorarea/furtul, se gaseste la registratura DRPCIV;
- cartea de identitate a autovehicului, in original si in copie;
- actul de identitate al solicitantului, in original si in copie;
- dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare in cuantum de 37 lei, care se achita la

Cec Bank;
- in cazul persoanelor juridice se depun documente care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, de exemplu, certificatul de inregistrare de la Registrul Comertului, precum si imputernicire pentru reprezentantul societatii;
- in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat solicitantul, este necesara procura autentica notariala.
De retinut ca, eliberarea certificatului de inmatriculare se poate face in aceeasi zi, la un interval de 3 ore de la depunerea documentelor.